birgün

11° PARÇALI BULUTLU

GÜNCEL 25.02.2021 12:44

İMO’dan “Her Şantiyeye Bir Şef” kampanyası

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, “Her Şantiyeye Bir Şef” kampanyası ile şantiye şeflerinin önemine dikkati çekti. Şantiye şefliğinin tam zamanlı bir görev olduğuna vurgu yapılan kampanyada, “Deprem hasarlarının büyük kısmı inşaat hataları kaynaklıdır. Zararların asgariye indirilebilmesi için şantiye şefliği anahtar konumdadır” denildi.

İMO’dan “Her Şantiyeye Bir Şef” kampanyası

BİRGÜN/ ANKARA

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), “Her Şantiyeye Bir Şef” kampanyası kapsamında şantiye şeflerinin önemine dikkati çekti. İMO Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında tanıtımı yapılan kampanya, “Şantiye şefliği tam zamanlı bir görevdir, birden fazla şantiyede yapılamaz” denildi.

İMO’nun, “Her Şantiyeye Bir Şef” sloganıyla duyurduğu kampanyanın açıklamasını İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç gerçekleştirdi. Toplantıya, TMMOB İkinci Başkanı ve İMO Ankara Şube Başkanı Selçuk Uluata, İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş, Sayman Üyesi Selim Tulumtaş, Genel Sekreter Serap Dedeoğlu ve İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Bülent Tatlı katıldı.

HASARLAR HATA KAYNAKLI

Yüzgeç, şantiye şefinin bir inşaatın başından sonuna kadar her aşamada sorumluluğu olan ve bilgisine ihtiyaç duyulan kişi olduğunu söyledi. Şantiye şefliğini, “Bir yapının veya mühendislik-mimarlık hizmeti gerektiren herhangi bir işin plan, proje ve hesaplara, ilgili fen ve sanat kurallarına uygun yürütülmesini denetlenmesi işi” olarak tanımayan Yüzgeç, şunları kaydetti:

“Şantiye şefinin önemli görevleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi ikincisi inşaatın iş ve işlemlerinin planlanması, sevk ve idaresi, üçüncüsü iş güvenliğinin sağlanması işçi sağlığının gözetilmesidir. Açıkça görüldüğü gibi, topraklarının yüzde 93’ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye’de, güvenli yapı üretimi ve deprem nedeniyle oluşacak zararların asgariye indirilebilmesi için şantiye şefliği anahtar konumunda yer almaktadır. Deprem hasarlarının çok büyük bir kısmı inşaat hatalarından kaynaklanmaktadır.”

HAYATİ ÖNEMDE

Türkiye’nin işçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığının altını çizen Yüzgeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne acıdır ki ülkemiz yıllardır işçi ölümlerinde Avrupa birinciliğini ve dünya üçüncülüğünü bırakmamaktadır. Bu işçi ölümlerinin büyük çoğunluğunun inşaat sektöründe yaşandığı herkesin malumudur. Dolayısıyla, iş kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, şantiye şefliğinin yetkin kişilerce ve tam zamanlı yürütülmesi hayati önemdedir. Yapı üretim sürecinde bu denli önemli bir görev olan şantiye şefliği, gerek mevzuatta yer alan, gerekse uygulamada yaşanan eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle çözümün değil sorunun bir parçası haline getirilmiş, ivedilikle çözüm bekleyen bir alandır.”

YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

Şantiye şeflerinin şantiye alanındaki görevleri itibarıyla şantiyeden hiç ayrılmaması gerektiğini vurgulayan Yüzgeç, bu alanda yaşanan sorunların çözümü için özetle şunları önerdi:

►İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir.

►Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde yapım işinin konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranının dikkate alınması, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

►Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır.

►Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önünü geçilmesi için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmelidir.

►Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.

►Odamız, şantiye şeflerinin gelişimi için mesleki eğitimleri ve gerekli belgelendirmeleri yapmaya hazır, üzerine düşen görevleri yerine getirebilecek altyapıya, kadro yapısına ve tecrübeye sahiptir.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol