DİSK, Türk-İş ve Hak-İş asgari ücret konusunda ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “İnsan onuruna yakışır asgari ücret istiyoruz” denildi.

"İnsan onuruna yakışır asgari ücret istiyoruz"

BİRGÜN EGE

Türkiye’de ekonomik krizle birlikte enflasyonun ve dövizin kritik yükselişi alım gücünün düşmesine neden olurken açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan ücretler de yaşamı zorlaştırıyor. Yeni yıla doğru giderken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını 1 Aralık’ta (yarın) gerçekleştirecek. Asgari ücret tespit süreci öncesinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (Türk-İş) Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (Hak-İş) bir araya geldi. Üç sendika konfederasyonu asgari ücret konusunda ortak görüşlerini açıkladı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen basın açıklaması İzmir’de de yapıldı. DİSK, Türk-İş ve Hak İş Bölge Temsilciliklerinin Konak’ta yaptığı açıklamada asgari ücrete yönelik ortak basın metni okundu. Basın açıklamasında işçiler, hükümeti istifaya davet etti. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’nın okuduğu ortak basın metninde, “Ekonomide özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanma ve başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışlar, emeğinden başka hiçbir geliri olmayan ücretli çalışanların satın alma gücünü geriletmiştir. Bu nedenle, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir. Asgari ücret, emeğe gösterilen saygının bir ölçüsüdür. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, gelir dağılımında adaleti ve iyileştirmeyi temel alan, refahın geniş kitlelere yayılmasını amaçlayan bir yaklaşımla tespit edilmesi toplumsal huzur ve iş barışının sağlanması için gereklidir” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NET OLARAK AÇIKLANMALIDIR

İnsan onuruna yakışır bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için, komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri sıralayan Sarı, şunları söyledi: “Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan ‘geçim şartları’ yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir.”

Sarı, son olarak şunları kaydetti: “Asgari Geçim İndirimi, işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir. Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.”