İnsanlar deprem konusunda güvensiz

30.09.2019 06:53 GÜNCEL
İstanbul’da yapılan deprem araştırmasına göre halkın büyük bir çoğunluğu depremde evlerinin yıkılacağını düşünüyor, deprem anında ne yapacağını bilmiyor ve önlemlerin alınmadığını söylüyor

İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin artçı sarsıntıları hâlâ sürerken, yapılan bir araştırma halkın deprem konusunda ne kadar tedirgin olduğunu gözler önüne serdi.

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan “İstanbul Deprem Araştırması”na göre yurttaşlar oturdukları evlere güvenmiyor, deprem kontrolü yaptırmıyor ve deprem sırasında ne yapacağını bilmiyor.Araştırmaya göre Ağustos ayında, oturdukları eve güvenenlerin oranı yüzde 34,9, iken bu oran yaşanan depremin ardından yüzde 27,1’e geriledi. Katılımcıların yüzde 41,9’u ise olası bir depremde evlerinin yıkılacağını düşünüyor.

Araştırmada dikkat çeken diğer veriler ise şöyle:

>> Olası bir deprem için yeterli önlemlerin alındığını düşünenlerin oranı: Yüzde 8.

>> Yaşanan 5.8’lik depremin ardından daha yıkıcı bir deprem olacağını düşünenlerin oranı: Yüzde 83.

>> Deprem anında ne yapacağını bilmeyenlerin oranı: Yüzde 77,4.>> Acil toplanma alanlarının yerini bilenlerin oranı: Yüzde 49,4.

>> Şebeke sorunu sonrasında GSM operatörünü değiştirmeyi düşünenlerin oranı: Yüzde 47.

>> Evi alır ya da kiralarken depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmayanların oranı: Yüzde 62,7.

AKLA İLK GELEN ÇOCUKLAR

Araştırmaya katılanların yüzde 55,3’ü ‘deprem esnasında aklınıza ilk ne geldi?’ sorusunu ‘çocuklarım’ olarak yanıtladı. Katılımcıların yüzde 23,1’i bu soruya anne-baba-kardeş derken, yüzde 16,7’si eşim, yüzde 3,6’sı evim, yüzde 1,1’i sevgilim, yüzde 0,2’si ise komşum cevabını verdi.