Google Play Store
App Store

İstanbul Planlama Ajansı, Türkiye'nin 65 yaş ve üzeri nüfusunun son 10 yılda %48,1 artarak 8,7 milyona ulaştığı aktarıldı. Açıklamada, Türkiye'nin “çok yaşlı” ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
İPA: Türkiye, 2023'te 'çok yaşlı nüfuslu ülke' statüsünde yer aldı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Türkiye, 85 milyon nüfusu ile 194 ülke arasında 18. sırada yer aldığını ve dünya nüfusunun %1,1’ini oluşturduğunu bildirdi.

İPA'dan yapılana açıklamada, 2023 yılında dünya nüfusunun 8 milyar 45 milyon olduğu aktarıldı.

Açıklamada,"En fazla nüfusa sahip ülke, 1,428 milyar kişi ile Hindistan oldu. Çin 1,425 milyar, ABD 340 milyon ve Endonezya 278 milyon kişiyle Hindistan’ı takip etti" bilgisine yer verildi.

İPA, açıklamasında şu verilere yer verdi:

"Son 10 yılda Türkiye’de 0-4 yaş arası nüfus azalırken, 65 yaş ve üzeri nüfus %48,1 artarak 8,7 milyona ulaştı. Türkiye, %10,2 yaşlı nüfus oranı ile “çok yaşlı” ülkeler arasında yer alıyor.

İstanbul’da da 0-4 yaş arası nüfus azalırken, 65 yaş ve üzeri nüfus artıyor. 2023 yılında İstanbul’da doğum sayısı ve doğurganlık hızı en düşük seviyede. 156.708 bebek doğdu ve doğurganlık hızı 1,20’ye geriledi."

NÜFUSUN YAŞLANMASININ NEDENLERİ

İPA, nüfusun yaşlanmasının başlıca nedenlerini şöyle sıraladı:

• Ekonomik istikrarsızlık ve gelir düzeyindeki azalış,

• İşsizlik,

• Çocuk bakım maliyetlerinin artması,

• Aile planlaması yöntemlerinin yaygınlaşması,

• Kentleşme ve değişen yaşam biçimi,

• Evlenme yaşlarının yükselmesi,

• Eğitim seviyesinin artması ve kadınların iş piyasasında daha fazla yer alması.

NÜFUSUN YAŞLANMASININ OLASI SONUÇLARI

İPA ayrıca nüfusun yaşlanmasının olası sonuçlarını şöyle açıkladı:

• Nüfus artış hızının yavaşlaması,

• Ekonomik büyümenin yavaşlaması,

• Sosyal güvenlik sisteminde finansal yükün artması,

• Emeklilik sisteminde sorunların artması,

• Sosyal hizmet ve sağlık sektöründe yükün artması,

• Girişimcilik ve teknolojik ilerlemenin yavaşlaması.