birgün

29° AZ BULUTLU

ÇALIŞMA YAŞAMI 15.11.2019 04:00

İş arama iznimi toplu kullanabilir miyim?

SORU: Ben özel bir bankada 3 seneden fazladır çalışmaktayım. Kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. Bu arada başka bir banka ile anlaştım ve o bankaya da ihbar süremi tamamlayıp gelebileceğimi bildirdim. İhbar süremin 56 gün olduğunu biliyorum. Size 2 sorum olacak:

1.İş arama iznimi toplu olarak kullanabilir miyim?

2.İşyerimde kullanmadığım yıllık izin haklarım var bu izin günlerimi ihbar süremden düşürtebilir miyim?


YANIT: Sözünü ettiğiniz konu İş Kanunu’nun 27’nci maddesi ile düzenlenmektedir ve bu madde aynen aşağıdaki gibidir:

Yeni iş arama izni

Madde 27-

“Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.”

Yasa metninden açıkça anlaşılabileceği gibi iş arama izninin toplu kullanılabilmesi mümkündür. Ancak yine madde metninden de anlaşılabileceği üzere toplu kullanım belirli kurallara bağlanmıştır. Buna göre; işçi iş sözleşmesini feshetmekte ve yeni iş arama iznini toplu olarak kullanmaya istekli ise, bu isteğini de fesih bildirimi ile birlikte işverene bildirmesi gerekir. İşçi, toplu izin kullanma isteğini zamanında işverene bildiremediği takdirde, işveren işçiden iş arama iznini günlük kullanmasını talep edebilir. Dolayısıyla siz de iş arama izninizi işverene önceden bildirmek suretiyle toplu olarak kullanabilirsiniz.

Diğer taraftan kullanmadığınız yıllık ücretli izin sürelerini ihbar sürenizden düşmek gibi bir uygulama İş Kanunu’nda yer bulmamaktadır. Kullanılmayan yıllık ücretli izin süreleri işçiye işten ayrılırken nakden ödenir. Yıllık ücretli izin düzenlemesi ile ihbar (bildirim) süresi İş Kanunu’nda yer alan farklı kavramlardır, bunları birbiri ile ilişkilendirmemek gerekir.

Özetle siz işverene böyle bir teklifte bulunduğunuzda işverenin bu teklifi kabul etmek gibi bir zorunluluğu yoktur. Bu ancak taraflar arasında bu konuda bir anlaşma söz konusu ise, yani işveren bu teklifi kabul ederse mümkün olabilir.

cukurda-defineci-avi-540867-1.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız