birgün

29° AÇIK

ÇALIŞMA YAŞAMI 03.03.2021 08:33

İşçinin rapor parasına da göz diktiler

İşçinin rapor parasına da göz diktiler

Hükümetin bu hafta içinde Meclis’e sunmaya hazırlandığı “vergi reformu” paketinden çalışanların halk arasında “rapor parası” dedikleri ve yasal adı geçici iş göremezlik ödeneği olan ödeneğe tırpan çıktı.

İktidarda olduğu 18 yıldır çalışma hayatına reform adı altında sürekli işçilerin aleyhinde düzenlemeler getiren Hükümet şimdi de gözünü hasta ve raporlu olduğu dönemde ücreti ödenmeyip SGK’dan aldığı bu ödenekle yaşamını sürdüren işçinin ödeneğine dikti.

Mevcut durumda geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancı dikkate alınıyor. Yapılacak düzenleme ile hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık dönemin on iki aya çıkarılarak sigortalıya daha düşük ödeme yapılması amaçlanıyor.

Getirilmek istenilen düzenleme metni şu şekilde;'

“5510 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncüsü fıkrasının (b) bendinde yer alan 'üç aylık' ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.”

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol