birgün

27° PARÇALI AZ BULUTLU

İşimin ağırlığı nedeniyle bel fıtığı oldum

ÇALIŞMA YAŞAMI 12.03.2021 04:00
Abone Ol google-news

Soru: 5 yıldan beri özel sektörde çalışıyorum ve ağır bir iş. Bu nedenle bel fıtığı oldum. Yani uzun süre ayakta duramıyorum. Bu nedeni göz önünde bulunarak işten ayrılmak istesem tazminatımı alabilir miyim? Bunun için ne gibi yollar izlemeliyim ne yapmalıyım ne konuşmalıyım işverenle.

Cevap: İş kanunumuzun 24/1. Maddesinin a fıkrası işçinin sağlık sebebi ile işten haklı nedenle ayrılması konusunu düzenlemektedir.

Bu fıkra şöyledir;

“a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.”

Buna göre işçinin yapmakta olduğu iş sağlığı açısından risk oluşturuyor ise bu durumu kanıtlamak suretiyle (rapor) işçi işten ayrılıp kıdem tazminatını da alabilir. Yapmanız gereken bu konuya ilişkin bir heyet raporu alıp işverene iş sözleşmenizi haklı nedenle sona erdirmek istediğinizi bildirmek olmalıdır. Aksi halde Yargıtay’a intikal eden davalarda yüksek yargı eksik inceleme nedeniyle bu tür davalar reddedilmektedir. Bu konuya ilişkin bir Yargıtay karar örneği aşağıdaki gibidir;

“Mahkemece davacı işçinin tedavi gördüğü hastaneden tedavi evrakları getirtildikten sonra Adli Tıp veya Üniversite Hastanelerine şevki ile 4857 sayılı Kanun’un 24/I-a maddesi uyarınca iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı, davacının hastalığının işin devamını imkansız kılacak şekilde bir hastalığının olup olmadığı yolunda sağlık kurulu raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”( 22.HD. 2013/6958 E. 2014/6362 K. 18.03.2014 )”

İŞVEREN İMALATI AÇMIYOR

Soru: Sorum şöyle ben ayakkabı imalatında çalışıyordum işveren imalatı açmıyor, benim taban imalatında çalışmamı istiyor. Ne yapmalıyım?

Cevap: İşverenin yönetim hakkı çerçevesinde ekonomik gerekçelerle İş organizasyonunda değişiklikler yapmak ve işyerinin belirli bölümlerini kapatmak hakkı vardır. İşveren bu hakkını kullanarak çeşitli tasarruflarda bulunabilir. Ancak bu hakkını kullanırken işçinin aleyhinde değişiklikler (örneğin işçinin ücretini düşürmek, çalışma koşullarını ağırlaştırmak vb.) gibi uygulamalarda bulunma hakkı ve işçinin de bu değişiklikleri kabul etmek zorunluluğu yoktur. İşçi çalışma koşullarının uygulanmaması, kendi aleyhinde değiştirilmesi gibi gerekçelerle işten haklı nedenle ayrılabilir ve bu durumda kıdem tazminatına da hak kazanır. Ancak belirttiğimiz gibi işyerinde meydana gelen değişikliklerin işçinin haklı nedenle feshine uygun gerekçeler olması gerekir. Sizin de böyle bir düşünceniz varsa bu konuyu bir avukatla birlikte değerlendirip buna göre hareket etmeniz uygun olacaktır.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol