İspanya’da biterken, Artvin’de mi başlıyor?
Burhan Sönmez Burhan Sönmez
Geçtiğimiz hafta “Böyle ‘gelenek’ olur mu?” diyerek, İspanya’da gerçekleşmekte olan ‘Boğa Koşusu’na ve Boğa güreşlerine değinmiştim.

Geçtiğimiz hafta “Böyle ‘gelenek’ olur mu?” diyerek, İspanya’da gerçekleşmekte olan ‘Boğa Koşusu’na ve Boğa güreşlerine değinmiştim. PETA’nın Washington'da İspanya Büyükelçiliği önünde, İspanya'da 'gelenek' adı altında boğalara yapılan vahşeti, şiddeti ve aşağılamayı protesto ettiklerini yazmıştım… 5 Temmuz’da da PETA üyeleri, (Türkiye’den de katılanlar oldu) İspanya’da bir protesto gösterisi yaparak “Boğa Koşusu” ve “Boğa Güreşleri”nin yasaklanmasını talep ettiler.
Dünyanın en eski geleneklerinden birine dayanarak İspanya’da yapılmakta olan Boğa Güreşleri’ne dünya ölçeğinde bu denli tepki ve protesto varken, geçtiğimiz hafta gazetelere de yansıyan “Artvin Kafkasör Şenlikleri”nde yapılan ‘Boğa Güreşleri’, protestoların üzerine ‘tuz-biber’ oldu adeta.
Artvin Belediye Başkanı Emin Özgün ve Artvin Valisi Orhan Kırlı, “boğa güreşlerinin ileriki yıllarda daha da yaygınlaştırılacağını ve ‘boğa güreşleri ligi’ kurulması için çalışacaklarını” ifade etmiş… Pes doğrusu. İspanya bile gerçekleştirilen protesto ve tepkilere dayanamayıp “Boğa Güreşleri”nden vazgeçme yoluna girmişken, güreşlerin Artvin’de canlandırılmaya çalışması çok üzücü. Bakın, Barcelona Şehir Meclisi 2004 Nisan ayındaki oylamayla ‘Boğa Güreşleri’ni yasaklamasının ardından, aralarında İspanya'daki en eski boğa güreşi geleneğine sahip olan Olot, Torello ve Calldetenes gibi kentler de bu karara uymuşlar… Onlar terk ederken bizde canlandırılmaya çalışılıyor.

BİR DE LİG KURULACAKMIŞ…
Artvin Belediye Başkanı ve Valisine buradan seslenmek istiyoruz: Gelin vaz geçin bu işten. Festivalinizi renklendirecek başka güzel etkinlikler bulun kendinize. Hayvanları eğlence unsuru olarak kullanmayın. Yaptığınız ayrıca Hayvanları Koruma Yasası’na göre de bir suç!...
15 Ekim 1978'de Paris UNESCO Evi'nde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ilgili maddelerinde bakın neler diyor: “Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır…”
Artvinliler her halde, tüm dünyanın duyarlı insanlarının şimşeklerini ve tepkilerini üzerlerine çekecek “boğaları güreştirmek” gibi ilkel bir etkinlik uğruna güzel festivallerine gölge düşürmeyi tercih etmezler…
Umarız, İspanya’da bu gelenek sona ererken, Artvin’de canlandırılmaya çalışılmaz.