İstanbul Anadolu Lisesi'nin devredilmesine tepki

Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Stadyumu'nun bitişiğindeki İstanbul Anadolu Lisesi'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne devredildmesi üzerine öğrenciler, veliler ve mezunlar eylem yaptı.Gruptakiler okulun devredilmesini protesto ederek, "Okulumuza dokunma", "Arazi değil eğitim yuvası" yazılı dövizler açtı.

DHA'da yer alan habere göre okul önünde yapılan basın açıklamasında, okulun tüm binalarıyla birlikte 26 Ekim tarihinde yapılan Fenerbahçe Kulübünün divan toplantısında bizzat başkan Ali Koç tarafından devrinin açıklandığı ve devrin öğrenci, veli ile mezunları derinden yaraladığı belirtildi. Açıklamada, 1899 yılında Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında yaptırılan okulun 120 yıllık köklü bir tarihi bulunduğu ve Kadıköy'ün hatta İstanbul'un en güzide okullarından olduğu, Türkiye'deki 100 tarihi okul arasında 36. sırada olduğu belirtildi. "Burası Fenerbahçe Kulübünün zikrettiği şekilde bir arazi değil, bir eğitim yuvasıdır, bir okuldur" sözleriyle açıklamaya son verildi.

İstanbul Anadolu Lisesi hakkında

1899 yılında Sultan II. Abdülhamit zamanında Zühtüpaşa Milli Eğitim Bakanı iken yapılmış, 1900 senesinde Hamidiye Erkek Ortaokulu adıyla öğretime başlamıştır. 1901’de okula ilaveten şu an yolun karşı kısmında yer alan bina yapılmış, bu bölüm 1902 yılında Hamidiye Kız Ortaokulu adıyla açılmıştır. Okulun ilk müdürü Eşref Efendi’dir. Okul, II. Meşrutiyetin ilanından sonra Emrullah Efendi Milli Eğitim Bakanı iken Numune Ortaokulu adıyla isimlendirilmiştir.

Okul 1. Dünya Savaşı sırasında Kadıköy Yeldeğirmeni semtine nakledilmiştir. Mondoros mütarekesinden sonra Yeldeğirmenindeki binalar boşaltılmış, okul o zaman Osmangazi adını taşıyan Ali Şamil Paşa köşküne taşınmıştır. Bir müddet sonra şimdiki binalardan birincisine Kadıköy Numune Ortaokulu adıyla taşınmış, öğretime başlamıştır. 1919-1920 öğretim yılında ilk kısım kaldırılmış yalnız bir binada eğitim verilmiştir. Devrin eğitim politikası gereği her vilayet merkezine en az bir Sultani açılması kararı doğrultusunda 1919 da Sultaniye’ye dönüştürülmüştür.

1 Aralık 1919’da Sultaniye’ye çevrilince her iki bina Kadıköy Sultaniyesi adı altında öğretime başlamıştır. Halk, okula fazla rağbet gösterdiğinden mevcut binalar yeterli gelmemiştir. Kadıköy’de eğitim ve hayır işleriyle tanınan Süreyya Paşa, halası Zehra Hanım adına eski binalara ilaveten, (1923 yılında) birinci binanın doğusuna; 200 öğrenci alabilme gayesi ile bir pavyon inşa ettirmiştir.

1923’te Cumhuriyetin ilanı üzerine okul Liseye çevrilmiştir. Adı da Kadıköy Lisesi olmuştur. 1933-1934 öğretim yılında, Haydarpaşa’daki tıp fakültesi Avrupa yakasına taşınmış, Mekteb-i Tıbbiye binası ise Milli Eğitim Bakanlığına bırakılarak Haydarpaşa Lisesi’nin kullanımına geçmiştir. Bu olaydan sonra Kadıköy Lisesinin Lise bölümü Haydarpaşa Lisesine devredilmiştir.

1950 yılına kadar ortaokul olarak eğitim veren okul, 1950 yılında Kız Ortaokulu’nun kaldırılmasıyla karma eğitime geçmiş, okulun adı da Kadıköy Ortaokulu olmuştur.

1982-1983 Öğretim yılında Kadıköy Lisesi adı ile liseye dönüştürülmüştür.

12 Eylül Askeri Darbesi'nin ardından okulun ismi Kenan Evren Lisesi olmuştur.

2010 yılında “İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İsim Belirleme Komisyonu´nun 15.12.2010 tarih ve 4 nolu kararı ile İstanbul Anadolu Lisesi adını almıştır, halen bu ad ile eğitim öğretime devam etmektedir.