144 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı olmak için adaylığını koyan Filiz Saraç, “Meslektaşlarımız Baro’yu her zaman yanında hissedecekler. Etkin baro, güçlü avukat hedefimizdir” dedi.

İstanbul Barosu seçiminde yarışacak Filiz Saraç: Hedefimiz etkin baro, güçlü avukat
Filiz Saraç. (Fotoğraf: BirGün)

Kayhan AYHAN

İstanbul Barosu seçiminde yarışacak isimlerden biri de Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun ön seçimle belirlenmiş Başkan Adayı Av. Filiz Saraç. İstanbul Barosu’nda Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik, Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunan Saraç, TBB’de yönetici olduğu dönemde “çoklu baro”ya karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor. Baronun kıdemli isimleri olarak nitelendirilen ve aralarında 68’li avukatların da olduğu avukatların da desteğini alan Saraç, seçildiği takdirde 144 yıllık İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı olacak.

Saraç, adaylığını ve yapacaklarını BirGün'e anlattı.

HAKSIZ SÖYLEMLER ŞİDDETİ ARTIRIYOR

Bütün meslektaşlarımızın özellikle de genç meslektaşlarımızın ve stajyer avukatların çözüm bekleyen birçok sorunu bulunuyor. İş alanlarının daralması, ekonomik ve sosyal zorluklar özellikle genç meslektaşlarımızın geleceğe dair umutlarını yitirmesine neden oluyor. CMK avukatlarımızın birçok sorunu var. Meslektaşlarımız görevlerini yaparken şiddete maruz kalıyor. Şiddet toplumsal bir sorun. Avukatlık mesleğinin saygınlığına yapılan her saldırı, siyasi iktidarca kullanılan haksız söylemler avukatlara şiddeti arttırıyor.

Avukatsız savunma isteyen anlayışa karşı, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarına, yaşanılan olumsuzluklara karşı verdiğimiz mücadeleyi daha da büyütmeliyiz.

PROJELERİMİZİ GENÇ AVUKATLARLA HAZIRLADIK

Şubat ayından bu yana plan ve projelerimizi, geleceği inşa edecek genç avukat meslektaşlarımızla ve stajyer avukatlarımızla birlikte hazırladık ve birlikte hayata geçireceğiz. Genç meslektaşlarımızın sayısından yakınmayacak, bu gücü mesleğin gücüne dönüştüreceğiz. Adliyelerin yönetiminde söz sahibi olacağız. CMK ücret tarifesinin artırılması ve uzlaştırmacıların avukatlardan oluşması için mücadele vereceğiz.

Barolar Meclis’e doğrudan yasa teklifi verebilmelidir. Mesleğimizi ve meslektaşımızı ilgilendiren konularda, temel haklara ilişkin davalara doğrudan müdahil olmalarına ilişkin yasanın çıkması için mücadele vereceğiz.

Haciz, keşif ve benzeri görev mahallerinde kolluk kuvvetinin eşlik etmesi zorunluluğunun getirilmesi ve adli kolluk biriminin kurulması için çalışacağız. İcra Daireleri’nde yaşanan sorunlara çözümler üreteceğiz.

CMK, Adli Yardım, AHM, Bölge Temsilcilikleri, Avukat Destek Birimleri, Avukat Sosyal Destek Merkezi, Gönüllü ve Kadrolu Nöbetçilerin entegre çalışacağı, avukatların her türlü bilgi ve destek ihtiyacına 7/24 cevap verecek ve meslektaşların yanında derhal yer almalarını daha etkin ve hızlı hale getirecek örgütlenme ve teknik imkanları sağlayacağız.

0-10 yıl kıdeme sahip meslektaşlarımızın öncelikli olacağı avukatlara özel iş merkezleri önceliklerimizdendir.

Genç avukat meslektaşlarımızın vergi ve sosyal güvenlik prim ödemelerinden 5 yıla kadar muaf tutulması, 5 yıldan 10 yıla kadar da yüzde 50 indirimli ödemesi için çalışma yürüteceğiz. Yine genç meslektaşlarımızın ilk iki yıl baro aidatı ödememesi için yasa değişikliği önerisinde bulunacağız. Tüm stajyer avukatların ve avukatların gün boyunca mesleğini yaparken çok uygun fiyatlarla sağlıklı, temiz ve kaliteli yemek yiyebilmesi için; öncelikle üç büyük adliye yakınında olmak üzere üç baro lokantası açacağız.

Kamu avukatlarının özlük haklarının ve tüm bağlı çalışan avukatların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele edeceğiz. Bu alandaki belirsizliğin giderilmesi için avukatların bağlı çalışmalarına yönelik (ücret, sosyal güvenlik, mesai, meslek içi eğitim, baro aidatı vb.) ilke kararları alacağız.

Baro saati uygulaması ile, her hafta belli gün ve saatte baro başkanı veya yönetim kurulu üyeleri, meslektaşlarımız ile online görüşme yaparak şikayetleri, önerileri, ve projeleri konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

İstanbul Sözleşmesi’nden ve kadın hakları mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Çocuk hakları ve engelli hakları için mücadele vereceğiz.

6 aylık adliye staj süresi boyunca Adalet Bakanlığı’nın TBB’ye ayıracağı ödenekten stajyer avukatlara asgari ücretten az olmamak üzere ücret ödemesi ve sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması için çalışacağız. İkinci 6 aylık dönemde avukat yanında geçen staj döneminin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bu dönemin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi için çalışmalar yapacağız.

CUMHURİYETİMİZİN SARSILMAZ KALESİ

Demokrasinin ölçütü insan haklarına ve hukuk devletine saygıdır. Hukuk devletinde ise yargı bağımsızlığı olmazsa olmazdır. Bağımsız yargı, toplumda adalet duygusunu sağlar. Yargıya güven ve adil yargılanma; parlamenter bir sistemin varlığını gerektirir. Kuvvetler ayrılığının güçlü bir şekilde uygulanması gerekir. Hakim ve savcılar siyasi iradeden bağımsız karar verebilmeli, bu bağımsızlık yasal düzenlemeyle güvence altına alınmalıdır.

Hak ihlalleri gücü elinde bulundurandan, yani siyasi iktidarlardan gelir. Barolar ise kendilerini insan haklarını korumakla yükümlü sayar. Bu baroların varoluş nedenlerinden biridir. İstanbul Barosu tarihi boyunca iktidarda kim olursa olsun, hak ihlali gördüğü yerde duruşunu sergilemiştir, boyun eğmemiştir. İstanbul Barosu Cumhuriyetimizin sarsılmaz kalesidir.

Yaşanan hukuksuzluklara karşı çıkmaya, hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.

HEDEFİMİZ MESLEĞİN SAYGINLIĞINI ARTIRMAK

Meslektaşlarımız Baro’yu her zaman ve her yerde yanında hissedecekler. Etkin baro, güçlü avukat hedefimizdir. İstanbul Barosu gibi köklü ve büyük bir yapının organizasyonunu doğru bir biçimde gerçekleştireceğiz. Geçmişin deneyimi ile gençliğin vizyon ve dinamizmini bir araya getireceğiz. Her bir meslektaşımızı ilgi alanlarına göre yönlendirerek, meslek ve meslektaş için hedefler koyarak beraber yürüyeceğiz. Hedefimiz; mesleğimizin saygınlığını artırmak ve meslektaşlarımızı hak ettikleri ekonomik ve sosyal konuma eriştirmektir.