İstanbul Tabip Odası, ASM binalarının depreme karşı dayanıklı olmadığının altını çizdi. ASM çalışanlarına deprem anında yapılacaklara ilişkin eğitim verilecek.

İstanbul’da ASM’ler depreme hazır değil
Akçakoca 1 No’lu ASM depremde hasar görmüştü. (Fotoğraf: DHA)

Haber Merkezi

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, İstanbul’daki Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM ) yüzde 32’sinin 1999 Marmara depremi öncesinde inşa edilmiş binalarda hizmet verdiği, yüzde 90’ının deprem dayanıklılık testi olmadığı ve test yapılanlar arasında güvenli olarak geçen bina oranının sadece 10 olduğunun ortaya çıktığını anımsatarak "İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne başvurumuzun üzerinden iki yıl geçmesine rağmen yanıt vermediği gibi ASM binalarının güvenli hale getirilmesi amacıyla maalesef bir çalışma içinde olmadığını görüyoruz" dedi. 23 Kasım’da Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde birçok binada olduğu gibi Akçakoca 1 No’lu ASM de hasar gördü. Bunun üzerine gözler beklenen İstanbul depreminde kentteki ASM binalarının durumunun ne olduğuna çevrildi. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu da geçen günlerde çevrimiçi toplanarak metropoldeki ASM’lerin depreme hazırlık durumunu ele aldı.

2 YILDIR ADIM ATILMADI

Toplantıda, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu’nun 2020 yılının Şubat ayında İstanbul’daki ASM binalarının deprem güvenliğini ölçmek amacıyla yaptığı anket anımsatılarak "ASM’lerin yüzde 32’sinin 1999 İstanbul depremi öncesinde inşa edilmiş binalarda hizmet verdiği, yüzde 90’ının deprem dayanıklılık testi olmadığı ve test yapılanlar arasında güvenli olarak geçen bina oranının sadece yüzde 10 olduğu ortaya çıkmıştı. Bu anket sonuçları ve öneriler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazılı iletilerek acil önlem alınması istenmişti. İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün 18.11.2020 tarihinde yaptığımız yazılı başvurumuza iki yıl geçmesine rağmen yanıt vermediği gibi ASM binalarının güvenli hale getirilmesi amacıyla maalesef bir çalışma içinde olmadığını görüyor, bunun için bir kez daha yazılı uyarı yapılmasının görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi. Toplantıda ASM çalışanlarına yönelik deprem öncesi ve anında yapılması gerekenler konusunda bir broşür hazırlanması ve bir eğitim çalışması yapılması kararlaştırıldı.