birgün

17° PARÇALI AZ BULUTLU

GÜNCEL 29.06.2021 18:56

İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin yürütmenin durdurulması talebine Danıştay'dan ret

İstanbul Sözleşmesi’nin iptali kararının durdurulması talebi, Danıştay tarafından reddedildi. Danıştay 10. Daire’nin, çekilme kararının resmen yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2021 tarihinden iki gün önce ret kararını alması dikkat çekti.

İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin yürütmenin durdurulması talebine Danıştay'dan ret

Danıştay 10. Daire, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Kararı’yla feshedilmesine ilişkin açılan davada “çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması” taleplerini oyçokluğuyla reddetti. İptal kararının yürürlüğe girmesine iki gün kala oluşan karar, 2’ye karşı 3 oyla alındı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesine ilişkin CHP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadın örgütleri ve yurttaşların bireysel olarak Danıştay’a yaptığı 200’ü aşkın “yürütmenin durdurulması ve kararın iptali” isteminde bugün karar çıktı. Danıştay 10. Daire’nin “yürütmenin durdurulması ve iptal taleplerini” oyçokluğuyla reddettiği; kararın 2’ye karşı 3 oyla alındığı öğrenildi.

Kararda, sözleşmenin 80. Maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Anayasa’nın 104. Maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin Cumhurbaşkanı'na ait olduğu belirtilen kararda, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı'nın dün Danıştay'a gönderdiği 7 sayfalık savunmada ise İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların “haksız ve hukuki dayanaktan yoksun” olduğu savunulmuştu.

Sözleşmeden çekilme kararının münhasıran Cumhurbaşkanı’nın yetkisine tabi olması nedeniyle yargı denetimi dışında olduğu belirtilen savunmada; Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı, çekilme kararının “kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağı” öne sürülmüştü.

İPTALİ İSTEYENLER TBMM’Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Açılan davalarda ise TBMM’de oybirliğiyle bütün partilerin desteğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı’nın bireysel kararıyla çıkılamayacağı belirtilerek, şu görüş ifade edilmişti:

“İptal kararının dayanağı olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Anayasa’nın Cumhuriyetin nitelikleri (madde 2), kanun önünde eşitlik (madde 10), Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü (madde 11), temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması (Madde 13), milletlerarası andlaşmaları uygun bulma (Madde 90) ve Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri (madde 104) maddelerine aykırı.”

KADINLAR 1 TEMMUZ'DA ALANLARDA

Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin yürürlükten kaldırılacağı tarih olan 1 Temmuz’da alanlara çıkarak sözleşmeyi savunacak.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol