birgün

12° AZ BULUTLU

ÇALIŞMA YAŞAMI 23.01.2020 23:58

İşten çıkarıldım ve ücretimden kesinti yapıldı

SORU: 6 Ocak’ta ben ve bir arkadaşım kâğıt imzalatılarak işten çıkarıldık. Üstelik arkadaşımın banka hesabına maaşı tam yatırıldı ve ben maaşımı elden aldığım için beklemek zorunda kaldım. Aradan geçen 15 günün sonunda çağırıldım ve almam gereken 1 ay 6 günlük çalışmamın karşılığı olarak ücretim, işyerinde yapıldığı söylenen sayım sonucunda kesinti yapılarak eksik ödendi. Ben hem bu parayı hem de verilmeyen ihbar tazminatımı almak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekli?

YANIT: Öncelikle belirtmeliyiz ki işveren işçinin ücretinden bu şekilde kesinti yapamaz. İşçinin ücretinin korunması ilkeleri çerçevesinde ücretten kesinti yapılabilmesi, ancak belirli koşullar dâhilinde mümkündür.

Bunlardan ilki, iş sözleşmesinde ve/veya toplu sözleşmeler ile personel yönetmeliklerinde yer alması koşuluyla ‘ücret kesme cezası’dır. İkincisi ise, mahkemelerin vereceği karar ile ücretin dörtte birinden fazlasına olmamak kaydı ile haciz uygulamasıdır. Sizin sorunuzdan anlaşılan, işten çıkarıldığınız ve işyerinde depo sayımı sonrasında eksik çıkmasından sorumlu tutularak bu eksik karşılığında ücretinizden kesinti yapıldığıdır. Ayrıca ihbar tazminatı da ödenmediğine göre işveren sizi bu olaydan sorumlu tuttuğu için İş Kanunu 25/2 çerçevesinde, yani ‘işverenin haklı nedenle feshi’ maddesine dayanarak işten çıkarmış. Bu durumda siz bu usulsüz kesinti ve haksız işten çıkarma olayına itiraz etmelisiniz. Yapmanız gereken önce bir avukat aracılığı ile arabulucuya gitmeniz, buradan sonuç alamazsanız iş mahkemesinde dava açmanızdır. Sizin olayınıza benzer bir olay konusunda Yargıtay’ın verdiği bir karar özetini aşağıda sunuyorum:

“03.09.2008 tarihinde davalı işverenin uğradığı zarar karşılığında işçinin ücretinden kesinti yapılmasını kabul etmemesi üzerine işveren tarafından haksız olarak feshedilmiştir. Davalı işveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin 22.08.2008 tarihinde ihbar öneli verilmek suretiyle 15.10.2008 tarihinde feshedildiğine ve kıdem tazminatının tam olarak ödendiğine ilişkin belge ibraz edilmiş ise de bu belgelerin davacının iradesi fesada uğratılarak alındığı anlaşılmaktadır. Davacı ihbar tazminatına hak kazanmıştır.

Ayrıca davalı işveren tarafından davacıya kıdem ödemesi yapılırken işçinin sorumlu olduğunu belirttiği zarar karşılığında kıdem tazminatından 2.500 TL kesinti yapılmış ise de bu zararın tahsilinin bir mahkeme kararına dayanmaması veya işçinin buna muvafakati bulunmaması karşısında davacının kıdem tazminatından yapılan kesintinin iadesine karar verilmesi gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” 9. HD. 2010/14029 E. 2012/22854 K. 13.06.2012.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız