Önemli yer altı su kaynaklarının çıktığı ancak maden ocaklarının tehdidi altında olan Istıranca’da üç maden projesi iptal edildi. Trakya Platformu’ndan Çidem: “On binlerce ağaç, milyonlarca canlıya hayat vermeye devam edecek”.

Istırancalar’da sular özgür aksın
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Nüfus yoğunluğu, sanayi ve maden ocaklarının tehdidi altında olan Istıranca Ormanları’ndan 3 sevindirici haber geldi. Trakya Platformu üç maden ocağı projesinin yargı kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Kararları duyuran Trakya Platformu Kırklareli Sözcüsü Göksal Çidem, “On binlerce ağaç milyonlarca canlıya hayat vermeye devam edecek” dedi.

Bölgedeki maden ocağı tehdidini engellemek için kurulan Trakya Platformu’nun ve bölge halkının açtığı dava sonucunda Koruköy patlatmalı kalker kırma eleme tesisi ve Çukurpınar patlatmalı dolomit kırma eleme tesisi verilen ÇED olumlu kararları ile Kuzulu maden ocağı verilen ÇED gerekli değildir kararları iptal edildi.

PATLATMALAR SUYU YOK ETTİ

Istrancalarda verilen yaşamı savunma mücadelesi sadece il sınırlarında ki yaşam alanlarını kapsamadığını ve İstanbul’u besleyen su kaynaklarının bölgeden çıktığını hatırlatan Çidem, “Ergene Trakya’nın tek akarsuyu. Ergene, Türkiye’nin, hatta Avrupa’nın bile en önemli çökeltme havzalarından birisiydi. Ergene artık yok. Akarsu, Akar+sıvı haline geldi. Türkiye’de ki pirinç ihtiyacını karşılayan Ergene Havzası plansız yapılaşmalar uğruna yok edildi” dedi.

Istıranca Ormanları’ndan doğan Ergene Havzası’ndaki yer altı sularının maden ocaklarındaki patlatmalar nedeniyle yok edildiğini belirten Çidem, “Karar vericilere bir daha sesleniyoruz. Bugün söz hakkı olmayan gelecek nesilleri de düşünerek karar verin. Sizden sonra yaşayacak olan onlardır. Onların yaşam alanlarını yok etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Onlar bunu hak etmiyor. Her planı, her projeyi mevzuata, genelge ve yönetmeliklere göre yapsanız da, ÇED olumlu, ÇED gerekli değil, deseniz de, doğa bu planlardan anlamaz. Tüm planları sellerle, heyelanlarla, fırtınalar ile yok eder geçer” ifadelerini kullandı.

NEHİRLER AYNI KADERLER FARKLI

Istıranca Ormanları’ndan çıkan ancak ayrı ülke topraklarına giden nehirlerin kaderi aynı değil. Istıranca Dağları'ndan çıkan Ergene Nehri Türkiye'ye, Veleka ise Bulgaristan'a akıyor. Beraber doğuyorlar ancak Veleka Nehri bölgede özgürce akarken, Ergene Nehri’nin suyu sanayi sektörüne teslim edilmiş durumda. Trakya Platformu’ndan Göksal Çidem iki nehrin kaderini şu sözlerle açıklamıştı: “Veleka’da balık tutulup, tekne gezileri yapılırken, Ergene’de canlı yok. Karşı tarafın Istrancaları Bulgaristan tarafında biyosfer rezerv alanı olarak, 27 yıldır koruma altındadır. Korunan alan Bulgaristan topraklarının yüzde 1’ni kapsamaktadır. Biyosfer rezerv alan sınırlarında kalan Veleka’nın tamamı sit kapsamında olup koruma altındadır. Bizim Istrancalarımızda bir an önce biyosfer rezerv ilan edilip mutlaka koruma altına alınmalıdır. Yoksa Ergene-Veleka durumunu, ormanlarımızda yaşayacağız. Karşı ormanlarda yaban hayatı, bizde ise taşocakları kalacak.”