birgün

22° AÇIK

İşveren iş sözleşmemi vermiyor

ÇALIŞMA YAŞAMI 22.04.2022 06:30
Abone Ol google-news

SORU: Yeni bir işe başladım, bana işe girerken bir sözleşme imzalattılar. Ancak çalıştığım kurumdan sözleşmemi istiyorum fakat aylardır vermiyorlar. Bununla ilgili ne yapabilirim?

YANIT: İş sözleşmesi iki nüsha olarak düzenlenir ve taraflarca karşılıklı olarak imzalanır. İşçinin ve işverenin (yetkili imza olacak) imzalarını içermeyen sözleşmelerin geçerliliği yoktur. İmzalanan sözleşmelerin bir nüshası işçide, diğeri işverende kalır. Sözleşmenin bir nüshasının size verilmemesi yasal değildir. Yazılı olarak isteyin, hatta Noter aracılığı ile ihtar çekin. İleride oluşabilecek olumsuzluklara karşı, elinizde belge olsun.

İŞ ARAMA İZNİMİ VERMEDİLER

SORU: Çalışmakta olduğum iş yerine bırakma dilekçesi verdim. 56 günlük ihbar süremi kullandım fakat bu süre içerisinde iki saatlik iş bulma iznimi ve 56 günlük çalışma ücretimi ödemediler. Bu durumda kıdem ve ihbar tazminatımı alabilir miyim?

YANIT: İşyerinize istifa dilekçesi verdiğiniz için ihbar ya da kıdem tazminatı alabilmeniz mümkün değildir. Ancak işverenin size ihbar (bildirim) öneli süresince kullandırmak zorunda olduğu günde iki saatlik iş arama iznini kullandırmaması yaptırım gerektirir. Konuyu düzenleyen ilgili madde aynen aşağıdaki gibidir:

Madde 27- Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.”

Madde metninden de açıkça anlaşılabileceği gibi işverenin size günde iki saatlik iş arama izninizi kullandırmadığı ve sizi çalıştırmaya devam ettiği için bu süreye ait ücreti yüzde 100 zamlı ödemesi gerekir. Ayrıca ihbar öneli süresince çalıştığınıza göre bu süreye ait ücretin tarafınıza ödenmesi gerekirdir. Bu haklarınız için yasal takip başlatabilirsiniz.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol