birgün

13° PARÇALI AZ BULUTLU

ÇALIŞMA YAŞAMI 03.03.2020 06:00

İşverene ihtarname değil, fesih bildirimi göndermelisiniz

İşverene ihtarname değil, fesih bildirimi göndermelisiniz

SORU: Ben yaklaşık 4 buçuk yıldır bir işletmede çalışıyorum. 7 ay boyunca günde ortalama 14 saat çalışmaktayım, kalan 5 ay boyunca da 8 saat çalışmaktayım. Bu arada halen aynı işyerinde çalışmaya devam etmekteyim. Ben noterden bu işletmeye ihtarname çeksem, fazla mesai ve de psikolojik baskı nedeni ile ayrıldığımı belirtsem, yine de aynı işletmede çalışmaya devam etmek zorunda mıyım? Ya da devam etmezsem işyeri bana kıdem ve ihbar tazminatımı vermek zorunda mıdır? İşyerimden bu sebeple ayrılırsam işsizlik ücretinden yararlanabilir miyim?

YANIT: İş Kanunu’na göre yasal iş süresi haftada 45 saattir. Bunun üzerindeki çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilip saat başına yüzde 50 zamlı ödenmelidir. Ayrıca fazla mesainin günde 3 saati ve yılda 90 iş gününü geçmemesi gerekir (yıllık sınır 270 saattir). İşveren işçiyi kendi kabulü dışında fazla mesai yapmaya zorlayamaz.

Siz iş sözleşmenizi İş Kanunu 24/2’nci madde çerçevesinde haklı nedenle sona erdirmeyi düşünüyorsanız noterden çekeceğiniz ihtarname değil, FESİH BİLDİRİMİ olmalıdır. Yasal süreleri aşan fazla mesaiye zorlandığınız ve fazla mesai çalışmalarınızın karşılığının ödenmediği gerekçesiyle işten haklı nedenle derhal ayrılabilirsiniz. Bu durumda o işyerinde çalışmayı sürdürmeniz gerekmez. Ancak ileride yasal husumet oluşursa ( işverenle davalık olursanız) sizden bu yapmış olduğunuz mesailerinizi kanıtlamanız istenecektir. Haklı nedenle işten ayrılan bir işçi sadece kıdem tazminatına hak kazanır ve işsizlik ödeneğinden de yararlanabilir. Konuya ilişkin bir yargı kararı özetini aşağıda sunuyorum:

“Somut olayda, davacı, yıllık yasal sınır olan 270 saatten fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Ücrete, fazla çalışma karşılıklarının dâhil olması ise, peşinen muvafakat niteliğinde olmayıp mahkemece 270 saati aşan çalışmaların varlığının araştırılıp var olduğunun tespiti halinde, davacının fesih hakkının doğduğunu kabul etmek gerekirken, davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.” (YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. 2014/19129K. 2015/13542)

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız