İşyerlerinde şiddete, tacize son

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Dünya Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı işyerinde taciz ve şiddetle mücadele sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanması ve İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar yürürlüğe girmesi için dün İstanbul Kadıköy’de eylemlere başladı. İskele meydanında konuşan Arzu Çerkezoğlu, 25 Kasım’ın Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olduğunu hatırlatarak bu hafta boyunca farklı çeşitli illerde eylemlerine devam edeceklerini belirtti.


Kadıköy’de yapılan basın açıklamasını okuyan Çerkezoğlu şöyle konuştu: “Dominik Cumhuriyeti’nde faşist diktatörlüğe karşı mücadelenin öncüsü olan ve 25 Kasım 1960’da diktatörün askerleri tarafından öldürülen Mirabel kızkardeşlerin anısı, dünyanın dört bir yanındaki kadınların eşitsizliğe, ayrımcılığa, sömürüye, şiddete ve savaşa karşı verdikleri mücadelelerinde yaşamaktadır. 25 Kasım, kadına yönelik artan şiddete, kadın cinayetlerine, erkek şiddetine, derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelede önemli mihenk taşıdır. DİSK olarak bu yıl da 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde’ isyanımızı yükseltiyoruz.”

ILO 190, etkin şekilde uygulansın

İktidarın kadın düşmanı politikalarının eşitsizliği ve ayrımcılığı derinleştirdiğini vurgulayan Çerkezoğlu şöyle devam etti: “Çalışma hayatı ve işyerleri de kadınlar için güvenli değildir. İşyerlerinde kadınlar fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet ve taciz ile karşı karşıya kalıyor. Biliyoruz ki, çalışma hayatında kadına yönelik şiddet ve taciz evrensel bir sorundur. 2019 yılının haziran ayında Uluslararası Çalışma Konferansı, işyerlerinde toplumsal cinsiyet temelli şiddet başta olmak üzere her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için ILO 190 sayılı Sözleşme’yi gündemine almıştı. Sözleşme, 25 Haziran 2021’de yürürlüğe girdi. ILO 190 sayılı Sözleşme, şiddeti tek taraflı ısrarlı takip, tehdit, sözlü kötü muamele gibi geniş kapsamlı olarak tanımlaması ve herkesi kapsamasıyla şiddete ve tacize karşı mücadele için önemli bir yol haritasıdır. Bu nedenle, DİSK olarak diyoruz ki; ILO 190 sayılı ‘İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele Sözleşmesi’ hükümet tarafından hızla onaylanmalı ve etkin bir biçimde uygulanmalıdır.”

Çerkezoğlu’nun sıraladığı taleplerden bazıları ise şu şekilde:

Kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilmesi şart. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalı.
Kamu-özel ayrımı olmaksızın, zorunlu hizmet ve üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eşit olarak ücretli izin verilmeli.
İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalı.

Covid-19 pandemisinin yarattığı iş ve istihdam kayıplarından en çok etkilenen, iş ve gelir kaybına uğrayan kadınlar için özel önlemler alınmalı.
DİSK’in yapacağı diğer eylemler ise şu şekilde:

Kocaeli: Bugün, 13.00-Lastik İş Sosyal Tesisleri
İzmir Yürüyüş : 24 Kasım Çarşamba 12.30-Konak Pier Önü
İzmir Açıklama: 24 Kasım Çarşamba 13.00-Konak SGK Önü
Kırklareli: 24 Kasım Çarşamba 13.00-Lüleburgaz Kongre Meydanı
Ankara: 25 Kasım Perşembe 12.30-Çankaya Belediyesi Önü