TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Grubu adına söz alan İYİ Partili Erhan Usta, "Bizdeki enflasyon, dünyadan kaynaklanan bir enflasyon değildir. Türkiye'nin yaşadığı enflasyon, Türkiye'nin kötü yönetilmesinden kaynaklanan, Türkiye'nin kendi sorunlarından kaynaklanan bir enflasyondur" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Usta: Türkiye'nin yaşadığı enflasyon, Türkiye'nin kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz aldı.

TBMM üyeleri olarak, yüce Meclis'in çatısı altında, Cumhuriyetin 100. yıl bütçesini, AKP'nin ise veda bütçesini görüştüklerini belirten Dervişoğlu, Türk milletinin egemenliğinin hiçbir kişiye, kuruma, aileye ya da zümreye terk edilemeyeceğini belirtti. Dervişoğlu, "tek adam rejiminin" anayasal çerçevesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis'in bütçe yapma yetkisinin fiilen elinden alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önce görüşülen bütçelerin toplumu heyecanlandırarak, milletin, bütçenin, sorunlarına çözüm getirmesini ümit ettiğini dile getiren Dervişoğlu, yeni sistemde bütçe teklifinin, hiç kimse tarafından merak edilmediğini, sıradan ritüele dönüştüğünü kaydetti.

"Vatandaşlarımız 2023 bütçesini neden merak etsin? Bütçe teklifi kabul edilmezse hükümet düşecek mi? Bütçe tekraren düzenlenerek Meclis'in onayına sunulacak mı?" sorularını yönelten Dervişoğlu, "Hayır. Açıkça görülmektedir ki bu ucube siyasal sistem, gazi Meclis'in iradesinin hilafınadır. Bu düzende bütçe yapma yetkisi gazi Meclis'ten alınmış, yeniden değerleme nispetinde iktidara verilmiş bir yetkiye dönüşmüştür" diye konuştu.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, egemenliğin şahsileştirilmesi üzerine kurulduğunu, kararnamelerle yasamanın etkisizleştirildiğini, atama yetkileriyle yargının bağımlı hale getirildiğini, yürütmedeki tüm siyasi gücün tek bir kişinin iradesine terk edildiğini kaydetti.

İYİ Partili Dervişoğlu, "20 yıl önce 3 Y'yi; yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları yok etmek için geldiniz ama başka bir 3 Y'yi yani yasama, yürütme ve yargıyı yok edip gidiyorsunuz. Yasama Recep Bey, yürütme Tayyip Bey, yargı da Sayın Erdoğan oldu" ifadelerini kullandı.

"HESAP KİTAP YAPMAYI UNUTTUNUZ"

Türkiye'de her alanda olduğu gibi adalet sisteminde de büyük bir erozyon yaşandığını, yargı kararlarının siyasetin tasallutu altına girdiğini, yargının, muhalefete karşı adeta sopa olarak kullanıldığını belirten Dervişoğlu, "Yaptığınız 2022 bütçesinin ömrü 6 ay dahi sürmedi, ek bütçe getirmek zorunda kaldınız. Ek bütçe için iktidar tarafından belirtilen sebep ne? Türkiye'deki yüksek enflasyon artışı. Biliyoruz ki hesap kitap yapmayı unuttunuz, devlet yönetme ehliyetinizi kaybettiniz, hiç olmazsa izan ve idrak hasletlerinizi muhafaza etseydiniz" diye konuştu.

Bu bütçede milletin olmadığını belirten Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıldır Türkiye'yi tek başınıza yönettiniz ve iktidarınızda 2 trilyon 504 milyar dolar vergi topladınız. 131 milyar dolar borç kullandınız. 63 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. Kendinizden önceki 57 hükümetin 79 yılda harcadığı paranın dört katını 20 yılda harcadınız. Son 20 yılda hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları ve zamanı kullandınız. Türkiye'yi, dünyanın ilk 20 ekonomi liginden düşürdünüz. Türk milletini enflasyon ve kredi yükü altında ezdirdiniz. Türk lirasını tarihin en değersiz seviyesine getirdiniz.

Cumhuriyetin birikimlerini, kamu mallarını haraç mezat sattınız. Türkiye'nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, limanlarını, enerji üretim tesislerini, telekomünikasyon ağını, elektrik ile doğal gaz dağıtım şebekelerini sattınız. İktidarınızın son kertesinde Türkiye'ye bıraktığınız dış borç yükü 500 milyar dolara yaklaştı. Cari açık ise 255 milyar dolar. '2023'te Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız' diyerek milletimize söz vermiştiniz. 1990 yılında en büyük 20 ekonomi arasına giren Türkiye'yi 22. sıraya düşürdünüz. 'Kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolara çıkaracağız' dediniz. 10 bin doların dahi altında kaldı."

"2022 BÜTÇESİNDE ÇOK BÜYÜK BİR SAPMA VAR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, bugünün iktidar açısından millete hesap verme, muhalefet açısından da hesap sorma günü olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin 100'üncü bütçesini görüştüklerine işaret eden Usta, şunları kaydetti:

"100'üncü bütçeyi görüştüğümüz bugünlerde hükümet, Türk milletine veya kamu maliyesi tarihine bir ayıbı yaşattı. Bu ayıp da şu; bu yılın bütçesi geçen yılın bütçesine göre yüzde 155 artıyor. Bütçenin bu kadar büyümesi hizmetin büyümesinden değil, ekonomik göstergelerin son derece bozuk olmasından kaynaklanıyor. Bu durum 100 yıllık tarihimizde bir defa olmuş, ikincisini de AK Parti'nin 21'inci bütçesinde görüyoruz. İkinci ayıp ise 2022 bütçesinde çok büyük bir sapma var. Hükümetin getirdiği harcama tutarı, 2022 bütçesinin başlangıç bütçesinin yüzde 179'u kadar. Bu da 1943 yılından beri yani İkinci Dünya Savaşı yıllarından beri ilk defa yaşadığımız bir şey."

İYİ Partili Usta, bu bütçeyi AKP açısından millete "veda", kendileri açısından ise "merhaba" olarak gördüklerini anlattı.

Usta, bütçede; israfın, yandaş kayırmanın ve faiz lobisinin olduğunu, bunlara karşın esnafa, çiftçiye, emekliye ve çalışana yer verilmediğini kaydetti.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Dünyadaki enflasyonun yüzde 9,1 civarında seyrettiğini, Türkiye'de ise resmi rakamlara göre enflasyonun yüzde 84 olduğunu belirten Usta, hükümetin, aradaki bu farkı açıklaması gerektiğini dile getirdi.

Usta, "Bizdeki enflasyon, dünyadan kaynaklanan bir enflasyon değildir. Türkiye'nin yaşadığı enflasyon, Türkiye'nin kötü yönetilmesinden kaynaklanan, Türkiye'nin kendi sorunlarından kaynaklanan bir enflasyondur" görüşünü paylaştı.