birgün

14° AÇIK

GÜNCEL 22.04.2021 11:24

İzmir Bilim Kurulu'ndan 4 haftalık tam kapanma talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, artan vakalar üzerine açıklama yaptı. 4 haftalık tam kapanma talebinde bulunulan açıklamada, "Yüzde 75'ler düzeyinde görülen İngiliz Varyantı için 9 günlük izolasyon yetmediği için bu süre en az 13 güne çıkarılmalıdır" denildi.

İzmir Bilim Kurulu'ndan 4 haftalık tam kapanma talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine yeni önerilerde bulundu.

Salgın sırasında başarının, bulaşı ve hastalanmayı önlemekte olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu, yaşanan sorunları şöyle sıraladı:

">> Artan insan hareketliliği ve yeni ortaya çıkan bulaşma hızı yüksek varyantların etkisiyle hastalığın toplumda kontrolsüz biçimde yayılımı-artan olgu sayısı,

>> Tanı testlerinin ve aşılamanın yetersiz yapılması,

>>Sağlık sistemine binen ağır yük, yoğun bakım doluluk oranları,

>> Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı risk haritasında tüm ülkenin kırmızıya boyanması,

>> Covid-19’dan korunmak için alınan önlemlere toplumun uyumunun azalması; hastalığı geçirenlerin ve aşı olanların önlemlere dikkat etmemesi,

>> ‘Pozitif olguların’ tedavi, bildirim, izolasyon, temaslıların karantina ve toplumun kısıtlılık kurallarına uymayarak bulaşı artırıcı rolü, iş yerlerinin önemli ölçüde olgu kaynağı olması, tanısı konan ve hastanede tedavi olması gerekmeyen olguların izolasyonunun sağlanamamasına bağlı olarak artan ev içi bulaş, süper bulaştırıcılar,

>> Toplumun bazı kesimlerinde ‘Salgın yalandır, bize bulaşmaz’ ve ‘Aşı Karşıtlığı’ tavırlarının etkili olması,

>> Anaokulları, 8. ve 12. sınıflarının yüz yüze eğitimi sürdürmeleri,

>> Çalışmak zorunda olanların toplu taşıma araçlarını kullanma zorunluluğu gibi birçok sorun ortadayken 13 Nisan 2021 tarihinde açıklanan ‘kısmi önlemler’in Covid-19 küresel salgınını baskılamaya yeterli olması beklenemez."

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, salgına yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin şunları aktardı:

4 HAFTALIK KAPANMA

">> Kayıt içi ve dışı alanlarda çalışanların tümüne tam ücret, işsizlere asgari ücret verilerek tam kapanma sağlanmalı,

>> Yaşam için zorunlu alanlar dışında üretim durdurulmalı, tüm iş yerleri kapanmalı,

>> Yaşamsal işlerde çalışanlar için iş yerlerinde en önemli konulardan biri olan kapalı alanların havalandırılması için pencere, kapı açılmalı, merkezi sistem havalandırma sistemleri olan iş yerlerinde yüzde 100 temiz havayla beslenen sistemlerle saatte en az 6 kez değişen havalandırma uygulanmalı,

>> Yeterli maske dağıtımı yapılmalı ve ücretsiz olarak herkese verilmeli,

>> Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sağlık kurumları başta olmak üzere zorunlu iş kolları dışındaki kapalı alanlarda 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmemeli,

>> Yurt dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanmalı, geldikleri ülkenin durumuna göre varyant virüs araştırması yapılmalı,

>> Yüksek ya da çok yüksek riskli illere giriş çıkış, ulaşım kısıtlaması getirilmelidir.

YAYGIN VE ÇOK SAYIDA TEST

>> Günlük test sayısı artırılmalı, bunun için yüksek sayıda test çalışılmasına uygun güvenilir sistemler sağlanmalı,

>> Güvenli test alanları oluşturulmalı,

>> Ülkemizde ortaya çıkan varyant virüslerin izinin sürülebilmesi için COVID-19 PCR testlerinde varyantları da saptayabilen test sistemlerine geçilmesi, aktif izlem yapılarak virüslerin tam genom analizine yönelik çalışacak ulusal laboratuvar ağları kurulmalı,

>> Sağlık kurumlarında havalandırma, randevu aralarının açılması, çalışma süresinin kısaltılması, hiç çıkarmadan n95 maske ya da benzerlerinin takılması sağlanmalı, sağlık çalışanlarına ve çalışmak zorunda olanlara haftada bir-iki kez PCR testi periyodik olarak yapılmalıdır.

HIZLI KİTLESEL AŞILAMA

>> Aşı kapsayıcılığı artırılmalı, güvenli ve etkili aşıların toplumun her kesimine hızla uygulanması sağlanmalı,

>> Riskli meslek grupları öncelenerek aktif çalışanların hepsi en kısa sürede aşılanmalıdır.

SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİLER AÇIK VE NET PAYLAŞILMALI

>> Covid-19 küresel salgını sürecindeki verilere kısıtlama olmaksızın erişim sağlanmalı,

>> Süreçle ilgili bilgiler toplumun her kesiminin anlayacağı biçimde açık ve net olarak paylaşılmalı,

>> Toplum sağlığı önlemlerine uyumun önemi vurgulanmalıdır."

POZİTİF OLGULARIN YAYILIMI HIZLANDIRMASI ENGELLENMELİ

"Salgın yönetiminin başarısı için gerekliliği bilinen filyasyon (bilinen hastalarla temaslıları, hastaları bulma) uygulanması, yükü artan sağlık çalışanlarının koşulları iyileştirilerek sürdürülmelidir" denilen açıklamada, "Bir yıldır büyük özveriyle, sevdiklerinden ayrı kalarak çalışan, hastalanan, yakınlarını ve meslektaşlarını yitiren, yorulmuş ve tükenmiş sağlık çalışanlarının özlük hakları iyileştirilmeli, Covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

KARANTİNA

"Hastalık şüphesi olanların, hastalarla temas etmiş olduğu bilinen ya da düşünülen kişilerin, o hastalığın etkeninin en uzun kuluçka süresi kadar bir zaman diliminde, uygun koşullarda, sağlıklı kişilerle temasının önlenmesi, onlardan ayrı yerlerde tutulmasıdır.

İZOLASYON-AYIRMA

Hastalık tanısı konanların, hastalığın bulaşıcılık süresi kadar bir zaman dilimi için ayrı tutulmasıdır.

Covid-19 tanısı konan ve hastanede tedavisi gerekmeyen olguların, ailenin diğer üyelerinin korunması için gerekenler yapıldıktan sonra evlerinde bakılarak ‘Pozitif olguların’ virüsü sağlıklı kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak bulaştırması engellenmelidir.

Evde izolasyon koşullarının sağlanamadığı durumlar için ‘Pozitif olguların’ belirli bir süre ‘Açık Hasta İzlem Merkezleri’ (Fuar alanları, kapalı spor tesisleri vb.) ya da yurtlarda izole edilmesi sağlanmalıdır.

Karantina uygulanmasında bilimsel, sistematik ve bütünsel bir yaklaşım sergilenmeli, karantina ve izolasyon önlemleri çok ciddi bir biçimde yerine getirilmeli ve izlenmelidir.

Yüzde 75'ler düzeyinde görülen İngiliz Varyantı için 9 günlük izolasyon yetmediği için bu süre en az 13 güne çıkarılmalıdır.

TECRİT-AYRI TUTMA

Hastalanmamış, sağlıklı olduğu ve hastalanma riski olduğu bilinen kişilerin ayrı tutulmasıdır.

İleri yaş bireylere getirilen kısıtlamalar nedeniyle gereksinimlerini karşılayıcı, çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayanlar için de koruyucu özel önlemler alınmalıdır.

Yaş temelli kısıtlamalar başta olmak üzere tüm kısıtlamalarla ilgili düzenlemelerin içerisine ilgili risk faktörlerine yönelik çözümler eklenmelidir. Kısıtlayıcı kararlar birbiriyle tutarlı olmalı, ayrımcılık algısına (ör: yaş ayrımcılığı) yol açmamalıdır.

Toplumun ruh sağlığını koruyucu önlemler alınmalıdır.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 küresel salgınıyla ilgili tüm verilerine ve Bilim Kurulu kararlarına kısıtlama olmaksızın erişimi sağlamalı, süreçle ilgili bilgiler toplumun her kesiminin anlayacağı biçimde açık ve zaman geçirmeden paylaşmalıdır.

Ellerinde sağlık çalışanları ve yaşlılarda aşı etkililik verisi bulunduğu ve aşı etkililiğini hesaplamak için yeterli süre geçmiş olduğu için (bir çeşit Faz 4) sonuçları incelenmeli ve paylaşmalıdır.

‘Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı Dünya’ amacına ulaşılması için açıkladığımız ‘salgının yayılmasını ve yeni mutasyonlarla ağırlaşmasını önleyecek’ bu öneriler eksiksiz olarak ve hızla uygulamaya konulmalıdır.

Devam eden ‘İzmirliyim, Gönüllü Karantinadayım’, ‘Toplu Taşım Araçlarında Konuşmuyor, SUSUYORUZ!’ kampanyalarımızın desteklenmesini ve uyulmasını bekliyoruz."

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol