Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası şubeleri, Dünya Gıda Güvenliği Günü’ne ilişkin açıklama yaptı. Gıda güvenliğine dikkat çekilen açıklamada, dışa bağımlı olmayan sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi ile gıda egemenliği politikalarının hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.

İzmir’de Gıda, Ziraat ve Kimya Mühendisleri Odası şubeleri gıda güvenliğine dikkat çekti

BİRGÜN EGE

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü’nde, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak, bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları ve gübrelerin toprakta kirlilik yarattığını ve biyoçeşitliliğe zarar verdiğini söyledi. Toprak, “Güvenli gıda ve suya erişimdeki en önemli engellerden olan tarım ve endüstride bilinçsizce kimyasalların kullanımı, tarım arazilerinin azalması ve jeotermal enerji santrallerinin kurulması, tarımsal üretimde girdi fiyatlarının artması, gıda enflasyonunun artması, insanların alım gücünün düşmesi, iklim değişikliği, verim düşüklüğü, özellikle yanlış tarım politikaları sonucu maalesef gıda güvencesi de tehlikededir" dedi.

Gıda enflasyonunun kontrol edilemeyen bir şekilde yükseldiğini belirten Toprak, yükselen enflasyondan dar gelirli kesimlerin daha fazla etkilendiğini dile getirdi.

'GIDA EGEMENLİĞİ POLİTİKALARI HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Toprak, “Ülkemizdeki ve dünyadaki sermayenin çıkarlarını, insanlığın ortak çıkarlarının üstünde gören egemen, kapitalist sistemin yarattığı açlık, yokluk ve yoksulluk salgın süreciyle birlikte mevcut tarım-gıda sisteminin yetersizliklerini ortaya sermiştir. Tarım-gıda üretimi ve tedarikindeki tekelleşme eğilimi, yerel tarım-gıda sistemlerini kalıcı çözümler ile geliştirip güçlendirmemiz gerektiğini göstermiştir. Gelinen bu noktada, dışa bağımlı olmayan sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi ile gıda egemenliği politikalarını hayata geçirmemiz gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, yaşamak nasıl bir insan hakkı ise sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya uygun fiyatlarla sürdürülebilir bir biçimde ulaşabilmek de bir insan hakkıdır ve bunu sağlamak kamunun en önemli görevlerinden biridir” diye konuştu.