İzmirli öğrencilerden çağrı: Kendi geleceğimize karar veren olalım

05.05.2018 08:35 GÜNCEL
İzmir’de bugün başlayacak 6. Toplumcu Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Haftası’na öğrenciler buluşma çağrısı yaptı

ANIL VARLI

İzmir’de mühendis, mimar ve şehir planlama öğrencileri bugün buluşuyor. TMMOB tarafından düzenlenecek olan 6. Toplumcu Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Haftası kapsamında bütün öğrencilere çağrı yapıldı. TMMOB İzmir İKK (İl Koordinasyon Kurulu) öğrencileri üniversitelilere yönelik çağrı metninde “Bizler sıra arkadaşın olarak diyoruz ki: OHAL’de yan yana gelelim çünkü yan yana gelmeye çok ihtiyacımız var ve sen yoksan bir eksiğiz” ifadelerini kullandı.

Çağrıda şu ifadeler yer aldı: “OHAL koşullarında yan yana gelmenin öneminin vurgusu yapılarak “Bizler, araştırmayı görev haline getirmiş, bilimi esas alan, bilimsel bilgiyi halk için üretmenin gerekliliğini bugünden sorumluluk haline getirmiş, araştırmayı, dayanışmayı, üretmeyi bayrak edinmiş, araştıran, insanca bir yaşam için edindiği bilimsel bilgiyi insanlık için paylaşan geleceğin mühendis mimar ve şehir plancılarıyız.

Bu sene Mayıs ayının 5. ve 6. günleri toplumun çıkarları için çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları olma arzusu taşıyan TMMOB İzmir İKK’ye bağlı öğrenci temsilcilikleri olarak 6. Toplumcu Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Haftası haftasını düzenliyoruz.
Kendilerini ‘baskıcı, ezberci, bilimden uzak eğitim sistemine karşı düşünce ve ifade özgürlüğüne dayalı, özgür bilimsel eğitim metodunu benimseyen, akademisyenleri, öğrencileri, çalışanlarıyla bir bütün olarak özgür üniversiteleri isteyenler’ olarak tanımlayan öğrenciler, ormanların, kıyıların, parkların, suyun, derelerin, toprağın ve emeğin yağmalamasına ve ticarileştirilmesine karşı olduklarını da vurguladı.

‘Üreten ve inşa eden biziz’

Çağrı metnin sonunda şöyle dendi:

“Bizler geleceğin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak; mevcut düzenin uyguladığı gerici politikalara karşı olanlarız. İfade özgürlüğüne dayalı akademik, bilimsel, laik ve anadilde eğitim metodunu benimseyen akademisyenleri, öğrencileri ve çalışanları bir bütün olarak özgür üniversite isteyenleriz. Kadını reddeden ve inkâr eden, kadını eşit ve özgür bir insan olarak görmeyen, tacize ve tecavüze maruz bırakan zihniyete ve her geçen gün artan kadın cinayetlerine karşı “dur” diyenleriz. Hayatı tasarlayan, planlayan, üreten ve inşa eden biziz. Kendi geleceğimize karar veren de biz olalım! “
Etkinlik 5-6 Mayıs tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu’nda gerçekleştirilecek. 6 Mayıs tarihinde etkinlik dâhilinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için bir anma programı da gerçekleştirilecek.