Jeotermale yargı ‘dur’ dedi

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde Türközü Mahallesi'nde açılmak istenen jeotermal kuyusuyla ilgili olarak Balıkesir 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Ayvalık’ın Türközü Mahallesi'nde zeytinlik alanda jeotermal kaynak arama amacıyla sondaj kuyusu açılması tepkilere neden olmuş, Ayvalık Tabiat Derneği tarafından "ÇED Gerekli Degildir" kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istenmiyle dava açılmıştı.

Davayla ilgili olarak mahkemece belirlenen bilirkişi heyeti hazırladığı raporu 1. İdare Mahkemesine teslim etmişti. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, yer altı ve yüzey su haritalarına ve nasıl korunacağına yer verilmedigi, yine taşınmazın zeytinlik vasfında oldugu, jeotermal akıskanın asit özellikli olması sebebiyle yaprak ve meyvelerde yanmaya sebep olabileceği belirtildi.

Bu raporun ardından Balıkesir 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İHA