birgün

14° PARÇALI BULUTLU

Kadını sildiler!

Başbakanlık, kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla yayımladığı 2010 tarihli genelgeyi “güncellerken”, kadının çalışma yaşamında etkin yer almasını sağlayacak hükümleri ‘unuttu’

GÜNCEL 12.11.2017 08:33
Kadını sildiler!
Abone Ol google-news

NURCAN GÖKDEMİR / nurcangokdemir@birgun.net
@nurcangokdemir

AKP, kadını çalışma yaşamından uzaklaştıran, rolünü ‘annelik’ olarak tanımlayan politikalarını sürdürüyor. Başbakanlık, AB’ye uyum gayretlerinin gösterildiği 2010 yılında çıkarttığı kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini artırmaya yönelik genelgesini ‘güncelleme’ gerekçesiyle yürürlükten kaldırmaya hazırlanıyor. Yeni genelge taslağında, kadının istihdamını kolaylaştırmaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik hükümlere yer verilmedi.

Başbakanlık, 22 Mart 2017 tarihinde yapılan 8. Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda alınan 2010 tarihli Başbakanlık Genelgesi’nin “ülke koşulları ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi” kararı doğrultusunda yeni bir genelge hazırladı. Kurumların görüşüne sunulan taslakta, 2010 tarihli dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan genelgedeki kadının fırsat eşitliğini sağlayacağı ve kadının istihdamını kolaylaştıracağı ileri sürülen hükümlere yer verilmedi.

Eşit işe eşit ücret

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması amaçlandığı ifade edilen eski genelgedeki “eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması” hükmünden vazgeçildi.

Cinsiyet eşitliği denetimi

Kamu ve özel sektör iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, cinsiyet eşitliğine ilişkin hükümlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi zorunluluğu yeni genelgede yer almadı.

Eşitlik faaliyeti

Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerin faaliyet raporlarına kadın-erkek eşitliği yaklaşımını dahil etmelerine, kamu kurumlarınca mevzuat taslakları hazırlanırken fırsat eşitliği etki değerlendirmesi yapılarak taslakların ekinde sunulması zorunluluğu da kalktı.

Terfi düzenlemesi

“Kamu kurum ve kuruluşlarında işe giriş sınavları ve hizmet içi eğitim programlarına katılım, görevde ve unvanda yükselme (terfi), üst yönetim kademelerinde görev alma hususlarında cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmayacak, kadın-erkek fırsat eşitliği ilkesi gözetilecektir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, hizmet içi eğitim programlarında ‘kadın-erkek fırsat eşitliği’ konusuna yer vereceklerdir” maddesi de yeni genelgede bulunmuyor.

Kadına destek

Halk Eğitim Merkezleri, Toplum Merkezleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin yaygın eğitim faaliyetleri ve mesleki eğitim programlarında, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği sağlayarak kadının insan hakları, eğitim ve istihdam olanakları, iş arama süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ilişkin konuları da içerecek şekilde planlaması görevine yeni genelgede yer verilmedi.

Şiddet mağduru kadınlar

Kadın konukevlerindeki şiddet mağduru kadınlar ile tahliyesine bir yıldan az kalan cezaevindeki kadınlar ve kocası ölen veya boşanan kadınların sosyal yaşama katılımlarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek projelere öncelik tanınmasına ilişkin hüküm de, çıkartılan maddeler arasında yer aldı.

İstatistikler

Çalışma yaşamına ilişkin istatistiklerin cinsiyet temelinde toplanması, ayrıca ev eksenli çalışan kadınlara ilişkin düzenli ve sistemli istatistikler hazırlanması ve araştırmalar yapılması zorunluluğu da bu genelgede tanımlanmadı.

Kreş denetimi

Kadının istihdama katılmasını sağlayacak en önemli konulardan biri olan kamu ve özel işyerlerinde kreş ve gündüz bakımevi kurulması ve kurulup kurulmadığının denetlenmesi görevi de taslakta yer almadı.

***

‘Kabul edilir yanı yok’

Kadın emeği ve kadına yönelik şiddet konusunda çalışmalarıyla bilinen Avukat Hülya Gülbahar, taslağı BirGün’e değerlendirdi. Gülbahar, söz konusu taslağın kadınların yeterli olmasa dahi elde ettikleri kazanımların tümünün ortadan kaldırılması anlamına geldiğini belirtti. Avukat Gülbahar söz konusu taslağın uygulanması durumunda kadınların kamudan ve özel sektörden dışlanacağını ifade ederken bunun yasal anlamda da meşruiyet kazanacağına işaret etti: “Kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu, kadınların toplumsal statülerinin yok sayıldığı bir ortamda siz bu adımları atarsanız kadınların yaşadığı sorunlara ‘yasal’ kılıf bulmuş olursunuz. Kadınlara yönelik dışlayıcı tutumu yasalarla ortadan kaldırmak gerekirken bunu derinleştirmenin ortaya çıkaracağı sorunları her gün kadınlara yönelik saldırılarda net biçimde görüyoruz. Bu taslağı kadınları kamuda ve özel sektörde dışlayan, kadına yönelik şiddetin önünü açan ve kadınların sorunlarını büyüten bir metin diye yorumlayabiliriz. Hukuken de toplumsal açıdan da kabul edilir yanı yok.”

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol