Kadınlardan yeni müfredata tepki: Cinsiyetçi eğitim istemiyoruz

15.09.2017 21:39 EĞİTİM

GÖKAY BAŞCAN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki müfredatı değiştirmesine, laik-bilimsel eğitimden uzaklaştırarak tek tipçi, mezhepçi ve gerici bir eğitim sistemine dönüştürmesine kadınlarda tepki gösterdi. Mersin Kadın Platformu sözcüsü Zeynep Kaya “Türkiye’nin mevcut eğitim politikasının temelinde laik-bilimsel eğitim anlayışından çok, eğitim sisteminin iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine uygun olarak biçimlendirilmek istenmesi vardır” dedi.

Yeni müfredat ile kadınların yok sayılmaya çalışıldığını söyleyen Mersin Kadın Platformu basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan platform sözcüsü Zeynep Kaya “ Eril sistemin temsilciliğini layıkıyla yapan AKP İktidarı, bu saldırılar ve bu müfredat değişikliği ile kadınları yok sayarak, iradesizleştirmek istiyor. Çünkü özgür kadından korkuyor. Eril zihniyet, kadını yok sayarak kendi köhnemişliğine göre toplumu yeniden dizayn etmeye çalışmaktadır. Kadın hareketinin yüzyıllardır verdiği eşitlik mücadelesinin kazanımları yok edilmek istenmektedir” dedi.

Kadınların direndikçe baskılarında o derece yükseldiğini söyleyen Kaya “Kadınlar olarak, bizlerin emeğini sömüren, bedeni ve iradesi üzerinde sürekli hak iddia eden bu eril sistem ile binyıllardır mücadele ediyoruz. Biz direndikçe, bu sistemi yıkmak için örgütlendikçe, saldırılar da doğru orantılı olarak artıyor. Şimdi de yeni bir müfredat üzerinden çocuklarımız bu eril sisteme daha da adapte edilmek isteniyor. Biz kadınların Binyıllardır, Cummhuriyet tarihi ve öncesinde sağladığı kazanımların tümü bu saldırıların hedefinde. Kadınların nasıl giyinecekleri, nasıl yaşayacakları, neleri söyleyecekleri konusunda haddini kat be kat aşan açıklamalar her gün kulağımıza çalınıyor” dedi.Kaya “Şu açıktır ki; çocuklarımıza reva görülen bu yeni müfredat tüm bu koşulları sağlamanın yakınından geçmiyor hatta çocuklarımızı eril düzeni sorgulayan kadın haklarını bilen saygılı bireyler olmaları için yönlendirmek yerine bu cinsiyetçiliği ve kapitalizmi sorgulamayan itaatkar köle-bireyle olarak yetiştirmeye yelteniyor. Cumhuriyet dönemi ve öncesinde kadınların kazanımında bedel ödemiş olduğu laik, bilimsel eğitim nüveleri de yok edilmek isteniyor. Türkiye’de eğitim politikaları kadınlar için fırsat açmamakla birlikte son yıllarda toplumsal cinsiyet algısı giderek gerici bir anlayışla derinleşmektedir” dedi.

Zeynep Kaya Eğitim sisteminde ki yanlışları ve nasıl bir müfredata ihtiyaç olduğunu maddeler halinde şöyle sıraladı:

Eğitim müfredatı hazırlanırken bilimsel, demokratik, laik, bireyin yanı sıra aynı zamanda toplumsal faydayı da gözeten, insan hak ve özgürlüklerine dayalı eğitim programlarının oluşturulması gereklidir. Bu çerçevede yaratıcı ve eleştirel düşünen, üretici, çevre bilincini kazanmış, toplumsal sorunlara duyarlı, kendine güvenen, demokrasiyi özümsemiş, insan hak ve özgürlüklerini ön planda tutan, eşitlikçi, adalet duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programları oluşturmak temel hedef olmalıdır.

Müfredatta içerilen bilgi ve değerler, demokrasi karşıtı (dini istismara dayanan, ırkçı, etnik ayrımcı, bölgeci, cins ayrımcı, farklı renk ve kültürleri aşağılayıcı, savaş yanlısı, çevre düşmanı, piyasacı vb) ögeler asla olmamalı, var olanlar çıkarılmalıdır.

Müfredat hazırlıkları sürecinde sermaye ve iktidar odaklarının ekonomik, siyasal ve ideolojik çıkarlarına yönelik düzenlemeler yer almamalı, sendikalar, bilim çevreleri ve öğrenci-veli temsilcilerinin müfredat hazırlanmasında katılımı sağlanmalıdır.