Kamu müteahhitlerine piyango

Hüseyin ŞİMŞEK

Kamu müteahhitleri, ekonomik kriz ve kur yükselişi nedeniyle kaybettiklerinin bir bölümüne AKP ve MHP milletvekilleri sayesinde kavuştu. Müteahhitlerin talep ettiği çok sayıda değişiklik, Kamu İhale Kanunu’na geçici madde olarak eklendi. Kurumlar vergisini yüzde 20’den 25’e çıkaran torba teklif kapsamında, vergi kaçırdığını yakalanmadan önce itiraf edenlere uygulanan “etkin pişmanlık” hükümlerinin kapsamı genişletildi.

Kanunla birlikte iktidarın müteahhitlere yaptığı ilk kıyak, “fiyat farkı” ödemesi oldu. Buna göre, 1 Nisan 2022 tarihinden önce ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine dair TL üzerinden yapılan sözleşmelerde, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplamasına dair madde bulunanlarda sözleşmeye göre hesaplanan fiyat farkı oranı arttırılabilecek. Müteahhitlere tanınan bir diğer ayrıcalık, süre uzatımı konusunda oldu. Projeleri vaktinde yetiştiremeyen müteahhitler, süre uzatım hakkında kavuşacak.

FESİH HAKKI TANINIYOR

Kamu müteahhitlerinin en çok talep ettikleri konular arasında yer alan fesih hakkı da kanuna eklendi. Başvuru ve onay süreleri, fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin feshi gibi konularda esas ve usullerin tespiti hakkında Cumhurbaşkanı tek yetkili olacak.