Kamuda da özelde de LGBTİ+’lar saklanıyor!

Haber Merkezi

Kaos GL Derneği ile Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi kamu ve özel sektörde çalışan LGBTİ+’ların durumunu ortaya koyan araştırmaların sonuçlarını açıkladı.

‘Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu’ ve ‘Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu’ başlıklı iki rapora göre de pandeminin yarattığı gelecek kaygısı ve iş bulma zorluğu LGBTİ+’ları daha olumsuz etkiliyor. Özel sektör çalışanı LGBTİ+’lar pandeminin çalışma hayatını hem olumlu hem olumsuz olarak etkilediğini belirtiyor.

Araştırma; pandeminin yarattığı gelecek kaygısının LGBTİ+’ları daha olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. 633 kişinin katıldığı özel sektör araştırma sonuçlarına göre LGBTİ+ çalışanların yüzde 83’ü işyerinde kapalı. Özel sektör raporundan öne çıkan bazı sonuçlar şöyle: "LGBTİ+ çalışanların sadece yüzde 10’u işe alım sürecinde açık davranabiliyor. Ayrımcılığa uğrama ve başvurunun kabul edilmemesi korkusu; cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet özelliğini saklamaya zorluyor."
221 kişinin katıldığı kamu araştırması sonuçlarına göre ise kamu çalışanı LGBTİ+’ların yüzde 94’ü işyerinde kapalı davranmak zorunda bırakılıyor. Raporda işyerinde açık olamamanın kendisinin de bir ayrımcılık olduğu vurgulanıyor. Rapora göre kamu çalışanı LGBTİ+’ların yüzde 82’si ya doğrudan ayrımcılıkla karşılaşıyor ya da kimliğini gizlemek zorunda kalarak ayrımcılığa maruz bırakılıyor.