Kamudaki çürüme ayyuka çıktı

Mustafa BİLDİRCİN

Sayıştay’ın kamu idarelerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlere takılan mevzuata aykırılıklarda öne çıkanlar, kamudaki çürümeyi gün yüzüne çıkardı. Sayıştay denetçileri en fazla mesaiyi, mevzuata aykırı yöntemle gerçekleştirilen ihale yöntemlerine yönelik bulgularda harcadı.

Sayıştay Başkanlığı’nın verilerine göre, bakanlıkları kapsayan genel bütçeli idarelere yönelik denetimlerde, “Mevzuatında öngörülmediği halde kurum bütçesinden ödeme yapılması” bulgusu en çok tespit edilen bulgu olarak kayıtlara geçti. Bakanlıkların denetim raporlarında en fazla bulunan beş bulgunun üçünün ihalelere yönelik olması ise dikkati çekti.

PAZARLIK GELENEK OLDU

Sayıştay, “Genel bütçeli idarelerde en fazla tespit edilen” diğer bulguları ise şöyle paylaştı:

•Mevzuatta öngörülen koşullar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile ihale veya doğrudan temin yapılması.

•Uygulama projesi ile ihale edilen yapım işlerinde projenin eksiklikler içermesi ve uygulama sırasında kapsamlı proje değişikliği yapılması.

•5 pazarlık usulü ile ihale veya doğrudan teminle alımın genel uygulama haline gelmesi.

İZİNLER KULLANDIRILMADI

Bulgu Kodlama Sistemi, mahalli idarelere yönelik denetimlerin ardından hazırlanan raporları da taradı. Sayıştay denetçileri, “İşçilerin yıllık izinlerini kanuna uygun olarak kullandırmayan” belediyelere yönelik onlarca bulguyu raporlara kaydederken toplam sayıları itibarıyla öne çıkan diğer bulgu konuları şöyle sıralandı:

•Sosyal denge sözleşmesine konusu dışında hüküm konulması.

•Yevmiye kayıtlarının mevzuatın öngördüğü biçimde yapılmaması.

•Telekomünikasyon alt yapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin takip ve tahsilinin yapılmaması.