birgün

10° PARÇALI BULUTLU

YEŞİL BİRGÜN 29.11.2019 01:36

Kanal istanbul’dan vazgeçin

Kanal istanbul’dan vazgeçin

Berfin Şengil

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Kanal İstanbul su yolu projesi ÇED raporuna ilişkin, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde basın toplantısı düzenlendi. TMMOB İstanbul İl koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik’in açıklama metnini okuduğu basın toplantısında, Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve Prof. Dr. Haluk Eyidoğan yer aldı.

Kanal İstanbul Projesi ÇED raporuna ilişkin bir sunum gerçekleştiren Mücella Yapıcı, projenin ekolojik bir yıkım getireceğini ifade ederek; “Bu bölge Türkiye’nin en önemli ekolojik rezerv alanı. Bütün yüzeysel su kaynakları bu bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla bu proje tüm canlı habitatları için yarılma ve yok olma projesidir” dedi.

Projeyi olası deprem riskleri üzerinden değerlendiren Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise “Kanal İstanbul için açılacak devasa çukurun kaybettiği 3.6-4.5 milyar ton yükün kalkması ve yeraltı sıvı gözenek basıncı değişimleri nedeniyle yakın çevresindeki, yeryüzü ve yeraltı gerilme dengeleri bozulacaktır” ifadelerini kullandı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Cevahir Efe Akçelik’in okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“♦ Bugün İstanbul, içme suyunun %70’ini başka illerden karşılamak zorunda bırakılmış bir şehir iken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha yeni “İstanbul susuzluğa doğru yürüyor” demişken, mevcut su kaynaklarımızın yok edilmesi söz konusu bile olamaz.

♦ Kuzey Ormanları’nı, meraları, tarım alanlarını, tüm hassas ekosistemleri yok edecek bu proje savunulamaz.

♦ Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıran bu projeyi kabul etmiyoruz.

♦ Kentin tüm kuzey bölgesini ve hassas ekosistemlerini, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarını “baskısı altına alacak bu projeyi kuvvetle reddediyoruz.

♦ Sosyolojik etkileri çok güçlü olacak, bölgede yerinden edilmelere yol açacak, halkın yaşam kalitesini ve ekonomisini derinden sarsacak, yaşam ve su hakkını elinden alacak bu projenin, Anayasa’nın 56. maddesine aykırı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

♦ İstanbul Boğazı’nda sağlanamayan geçiş güvenliğinin Kanal İstanbul’da sağlanmasının mümkün olmadığını iddia ediyoruz.

♦ İstanbul’un Kent Anayasası olan ve 2009 tarihinde onaylanan 1/100 000 İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın genel planlama ilkelerine ve esaslarına aykırı olan, planlara sonradan işlenen ve plan ana kararlarıyla çelişen Kanal İstanbul Projesi, İstanbul’un üst ölçekli planında hukuken yer alması mümkün olmayan bir projedir ve bu özelliğiyle yok hükmündedir diyoruz.

1600 sayfalık ÇED Raporu okunup incelendiğinde, bunun çevresel etkileri değerlendiren bir rapor olmadığı, bir tür proje tanıtım raporu olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak;

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, denizlerimize, su havzalarımıza, tarım, mera, orman alanlarımıza, hassas koruma alanlarımıza, arkeolojik alanlarımıza, doğal ve kentsel sit alanlarımıza, su ve yaşam hakkımıza müdahale eden ve telafisi imkansız tahribatlar yaratması kaçınılmaz olan bu projeyi reddediyoruz ve tüm ilgili kurum ve kuruluşları sorumlu davranmaya davet ediyoruz.”

Öte yandan Kanal İstanbul projesi için ihale sürecinin başlayacağı açıklandı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul hakkında yaptığı açıklamada, “Çevre düzenleme planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız” dedi.

cukurda-defineci-avi-540867-1.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız