Gerek eğitim sürelerinin uzunluğu, gerek mecburi hizmet süreleri çocuk hematoloji alanı tercihlerinde düşüşe yol açıyor. Uzmanlar, önümüzdeki 10 yıl içinde çocuk kanserlerini tedavi edecek uzman sıkıntısı yaşanacağı belirtiyor.

Kanserli çocuklar hekimsiz kalacak
Aileler kanser tedavisi gören çocuklarının tedavileri için eylemler yapmıştı. (Fotoğraf: Depo Photos)

Sibel BAHÇETEPE

Çocuk hematoloji uzmanı sayısı giderek azalıyor. Uzmanlara göre, uzun süren eğitim ve mecburi hizmet süreleri hematolojiye talebi de azaltıyor. Buna sağlıkta şiddet, hastanelerin yoğunluğu gibi faktörler eklenince bu alanları seçen hekim sayısı da giderek düşüyor. Ülkede 457 erişkin hematoloji uzmanı bulunurken, 280 de çocuk hematoloji uzmanının bulunduğu belirtiliyor. Türk Hematoloji Derneği (THD) Araştırma Sekreteri Doç. Dr. Neslihan Andıç, son yıllarda açılan 60’a yakın pediatrik hemato-onkoloji kadrosuna yalnızca 2 başvuru yapıldığını söyledi.

60 KADROYA 2 BAŞVURU

THD tarafından düzenlenen 48’inci Ulusal Hematoloji Kongresi geçen günlerde Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede BirGün’ün sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Andıç, hematoloji uzmanının yaklaşık 18 yılda yetiştiğine dikkat çekerek, son yıllarda, gençlerin bu süreçten gözünün korktuğunu gözlemlediklerini anlattı. Andıç, pediatristlerin ise eğitim sürecinde yalnızca hematoloji kanserlerini değil, diğer kanserlere de bakma görevini alarak, "hemato-onkolog" olduklarını, dolayısıyla bunun tercihte bir sorun yarattığını ifade etti. Çocuk hematolog sayısının giderek azaldığını belirten Andıç, hematolojinin kan ve lenf dokusunun kanserleri ile selim hastalıklar (nispeten zararsız olan hastalığı tanımlamak için kullanılan terim) ile uğraşan bir bilim dalı olduğunu kaydeden Andıç, özetle şunları söyledi: "Hastalıkların zor, tedavilerinin karmaşık olması, hastaların yatarak tedavi görme zorunluluğu gibi birçok nedenden ötürü hematoloji ve kısmen onkoloji tıbbın en meşakkatli alanları arasında yer almaktadır. 6 yıl tıp fakültesi, 4-5 yıl süren çocuk hastalıkları veya dahiliye eğitimi sonrasında 2 yıla yakın mecburi hizmet takiben 3 yıl hematoloji ve hematoloji sonrası yeniden 2 yıla yakın mecburi hizmet olmak üzere yaklaşık 17-18 yılda bir hematolog veya hemato-onkolog diplomasına sahip olunmaktadır. Mevcut yaşam koşulları, pandeminin getirdiği ek yorgunluk ve bıkkınlık, bunun üzerine eklenen uzun eğitim ve mecburi hizmet süreleri genç hekimlerin gözünü korkutmakta ve her geçen gün hekimler arasında hematolojiye talep azalmaktadır. Bunun en somut örneği geçtiğimiz yıllarda açılan 60’a yakın pediatrik hemato-onkoloji kadrosuna sadece 2 başvuru olmasıyla, açılan kapsamlı hematoloji-onkoloji hastanelerinde çalışacak hekim bulunamamasıyla görmekteyiz. Gençler yaşam koşullarının iyi olmasını istiyorlar. Tıp fakültesi gibi zorlu bir fakülteyi bitirdikten sonra bir an önce meslek hayatına atılmayı ve iyi koşullarda yaşamayı istiyorlar. Ayrıca hekimlerin karşılaştığı yıpratıcı durumlar, şiddet de bu durumu etkiliyor. Yani burada birçok etmen var. Bu bağlamda, THD gençleri özendirecek ve hematolojiye ilgiyi artıracak çalışmalar yürütmektedir.”

Doç. Dr. Neslihan Andıç, Türk Hematoloji Derneği Araştırma SekreteriDoç. Dr. Neslihan Andıç, Türk Hematoloji Derneği Araştırma Sekreteri

BU DURUMA EL ATILMALI

Türkiye’de çocuk kanserlerinin yaygın olduğunu vurgulayan Andıç, “Bu durum düzelmezse, alttan yeni yetişen bir ekip olmazsa, kıdemli hocalarımız emekli oldukça önümüzdeki 10 yıl içinde ciddi sorunlar yaşanacak. Şu anda pediatristler bunu çok derinden yaşıyorlar. Yani bunun acilen düzeltilmesi ve bu konuya el atılması gerekiyor. Hem zorlu bir alan tercih edilmiyor, hem de var olan hekimleri kaybediyoruz. Bakanlığın yapacağı şey bizim çalışma koşullarımızı iyileştirmek” değerlendirmesini yaptı.

THD Genel Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar da özellikle hem uzmanlık hem de yan dal sonrası mecburi hizmet sürelerinin kısaltılması veya tamamen kaldırılması için Sağlık Bakanlığı yetkililerine de dernek olarak taleplerini ilettiklerini belirtti.