birgün

8° AÇIK

BİRGÜN EGE 08.04.2021 12:09

Karabağlar planları yeniden yargıya taşınıyor

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi; Karabağlar 4. Etap Nazım İmar Planı ve Karabağlar-Günaltay Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planına askı süresi içinde yaptığı itirazların uygun görülmemesi sonrasında söz konusu işlemlere dava açacağını duyurdu.

Karabağlar planları yeniden yargıya taşınıyor

BİRGÜN EGE

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ile Karabağlar Belediye Meclisi’nde kabul edilen ve onaylanan, 4. Etap Karabağlar-Günaltay Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planına yaptıkları itirazın Büyükşehir Belediye Meclisi ve Karabağlar Belediye Meclisi tarafından uygun görülmediğini açıkladı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, şehir planları ve uygulamalarının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun yapılmasını denetlemek, bu konudaki eksiklikleri, bu kapsamda gerekli çalışmaları yapmakla yükümlü olduklarını hatırlattı.

Onaylanan Karabağlar 4. Etap (Karabağlar-Günaltay Kesimi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 4. Etap Karabağlar-Günaltay Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırılıklar tespit edildiğini belirten Oda, yapılan işlemlere itirazlarını ise şöyle sıraladı:

1. İmar mevzuatına aykırılık

a. Jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılmaması

b. Sosyal ve teknik altyapı alanlarının plan nüfusu için yetersiz olması

2. Üst ölçekli plan kararları ve ilkelerine aykırılık

a) Planların kademeli birliktelik ilkesine aykırılık

b) Yoğunluk kararlarına aykırılık

3. Plan nüfusu öngörülerinin bilimsel/teknik dayanağının olmaması

4. Plan ile plan notlarının örtüşmemesi

5. Mahkeme kararlarına aykırı işlem

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol