Üç yıllık ömrünün iki yılını dolduran Cengiz’in taşocağı projesine Danıştay ‘dur’ dedi. Bölge adeta yok olduktan sonra karar veren Danıştay, bilirkişilerin tarafsızlığına ve raporların çelişkilerine dikkat çekti.

Karar, İkizdere yok olunca çıktı

Gökay BAŞCAN

İkizdere’yi adeta çöle çeviren Cengiz’in taşocağı projesine Danıştay engeline takıldı. Danıştay, 6. Dairesi, Rize İdare Mahkemesi’nin projeye karşı açılan davada verdiği ret kararına ilişkin "Hukuka uyarlılık yok" dedi. Toplamda 3 yıl faaliyet sürecek projenin iki yılı dolarken dava alt mahkeme de yeniden görülecek.


Rize’nin İkizdere ilçesinde tüm itirazlara rağmen açılan taşocağı vadideki canlı yaşamını yok etti. İlk olarak 21 Nisan 2021’de iş makinelerinin bölgeye girmesiyle başlayan direniş yaklaşık 2 yıldır sürüyor. Geçen süre zarfında, bölgede iş cinayetlerinden heyelana, ağaç katliamından arı ölümlerine kadar bir dizi olay yaşandı.

Yaşananlara tepki gösteren İkizdereliler, 2 yılı aşkın zamandır bölgede nöbette. Birçok kez kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelen bölge halkı defalarca gözaltına alındı.

İTİRAZLAR VE RAPOR REDDEDİLDİ

İkizdere’yi sahipsiz bırakmayan bölge halkı ayrıca Cengiz’in projesi için verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı dava açtı. Rize İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. Bölgede incelemeler yapan heyet, “ÇED gerekli değildir” kararının teknik olarak yeterli ve uygun olmadığına karar verdi. Raporun yayımlanmasının ardından açıklama yapan İkizdere Çevre Derneği, mahkemeye derhal yürütmeyi durdurma kararı verme ve Ulaştırma Bakanlığı’na da çalışmaları durdurma çağrısı yaptı. Bu süreçte şirket, özel olarak hazırlattığı raporları da mahkemeye sundu. Mahkeme kendi atadığı bilirkişilerin hazırladığı raporları görmezden gelerek, projenin bölgeye zarar vermediğini öne sürdü. Rapora ve itirazlara rağmen dava reddedildi.

BİLİRKİŞİLER TARAFSIZ OLMALI

Bölge halkı bunun üzerine kararı Danıştay’a taşıdı. İtirazları haklı bulan Danıştay 6. Dairesi, alt mahkemenin ret kararını bozarak davanın yeniden görülmesine karar verdi. Danıştay kararından şu hususlara dikkat çekti:

• Kök ve ek bilirkişi raporlarında çelişkili tespit ve değerlendirmeler yer alıyor.

• Hükme esas olan bilirkişi raporunu hazırlayan 2 kişinin aynı zamanda kamu görevlisi.

• Bilirkişilerin tarafsızlığı konusunda davanın taraflarında hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek yeni bir bilirkişi heyetiyle mahallinde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekiyor.