Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği, Kelebekler Vadisi’nin sit derecesinin düşürülmesine tepki gösterdi. Açıklamada, “Sit derecesini düşürmek, kötüye kullanımın önünü açmaktadır” denildi.

Kelebekler Vadisi’nde sit derecesinin düşürülmesine tepki: Kötüye kullanımın önünü açmaktadır

BİRGÜN EGE 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nin sit derecesini düşürmesi sonrası Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, sit derecesinin düşürülmesine tepki gösterildi. 

Açıklamada, "Kelebekler Vadisi’nin birinci derece doğal sit olan sit statüsü 2019 yılında, önce ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak belirlendi, ardından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları(STK), Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi tarafından, Bakanlığa yapılan itirazlar kapsamında yeniden değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edildi. Bu karar, vadi tabanı ve yamaçların ekosistem yapısı bakımından ayrı düşünülemeyeceği, alanın biyolojik çeşitliliğinin korunması, habitat ve ekosistem bütünlüğünün sağlanması adına doğru verilmiş bir karar idi" denildi. 

"MUTLAK KORUMA ALTINA ALINMASI İÇİN GEREKLİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19 Mayıs 2023 tarihinde ise S. S. Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin açtığı dava sonucu, alanın sit derecesinin düşürülerek, ‘nitelikli doğal koruma alanı’ yapıldığını öğrendik.  Kelebekler Vadisi için hazırlanan rapora göre, vadideki izinsiz tarım ve turizm faaliyetlerinin insan baskısını arttırdığı ve bunun sonucu olarak bölgenin yüzde 55’inin doğal vasfını yitirdiği belirtiliyor. Ve işte bu insan baskısını oluşturmada en büyük etken olan, alandaki parsellerin sahibi kooperatifin açtığı dava ile ‘davacının taşınmazlarını kapsayan kısmın’ sit derecesi düşürülüyor. Önceki yıllarda da dile getirdiğimiz üzere; Kelebekler Vadisi’nde sürdürülecek her çeşit ve ölçekteki turizm faaliyeti, insan konforunu önceleyeceğinden alandaki doğal dengeye zarar verecek ve yok edecektir. Uzun yıllar, birinci derece doğal sit alanı iken bile yeterince korunamayan, mutlak koruma altına alınması için gerekli pek çok koşula sahip olan bu özel bölge nasıl korunur, insan eliyle yapılan tahribattan nasıl kurtarılır diye plan yapmak yerine sit derecesini düşürmek, kötüye kullanımın önünü açmaktadır. Kelebekler Vadisi’nin koruma derecesinin düşürülmesini uygun bulmadığımızı, konunun her daim takipçisi ve savunucusu olacağımızı kamuoyuna duyururuz."