Kentler şirketlerin

08.11.2018 07:54 GÜNCEL
Prof. Dr. Tarık Şengül, şehirlerin betonlaşmasının sadece rant ve talan anlamına gelmediğini kaydederek, ‘Daha da önemlisi kentlerin yeni yerel yönetimlerinde bu şirketleri karşımızda bulacağız” dedi

DEMET SARGIN sargindemet@gmail.com

Bugün Dünya Şehircilik Günü. Türkiye’de hızla ve bilinçsizce ilerleyen kentleşme, özellikle büyükşehirleri yaşanmaz hale getirdi. Birbiri ardına yapılan yapılar şehirlerdeki trafiğin artmasına, yeşil alanların hızla azalmasına sebep oldu. Konu hakkında konuştuğumuz kentsel politikalar uzmanı Prof. Dr. Tarık Şengül, kentlerin şirketlere teslim edilmesinin, zamanla kent yönetimlerinin de bu şirketlere bırakılması anlamını taşıdığını ifade etti. Şengül, imar barışına da vurgu yaparak “2018’i tüm hukuksuzlukların defterden silindiği bir yıl olarak hatırlayacağız” dedi.

“Dünya Şehircilik Günü’nün amacı kentlerin onurlu bir yaşam açısından geldiği noktayı değerlendirmektir” diyen ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi Prof. Dr. Şengül, İstanbul’un tablonun en olumsuz tarafında kaldığını söyledi. Yaşanan imar yolsuzluklarına, ölçüsüz betonlaşma sonucu oluşan sel baskınlarına, özellikle Kuzey Ormanları’ndaki talana ve su havzalarına yapılan projelere değinen Şengül, “İstanbul Kuzey’ini beton ekonomisine yitirdi” diye konuştu.

“Büyük ölçekli projeler birçok açıdan şehirlerimizin içine düştüğü bir dizi başka çıkmaza da işaret ediyor” diyen Şengül sözlerini şöyle sürdürdü: “Havalimanı ile somutlaşan iş cinayetleri ve çalışma koşulları geleceğin kentlerinde emek sermaye ilişkinin ne tür koşullarda olacağını gösteriyor. Bu projelere verilen garantiler, bu projelerin üç beş büyük holdingin tekeline verilmesi sadece rant ve karın ve kamu kaynaklarının bir avuç azınlığa tahsisi anlamına gelmiyor, daha da önemlisi kentlerin yeni yerel yönetimleri dediğimizde bu şirketleri karşımızda bulacağız.” Sözlerine şehir hastaneleriyle devam eden Şengül, “Artık karşımızda devletten çok sermayeyi göreceğimiz yeni bir kent yönetimi anlayışı ve modeli ile karşı karşıya kalacağız” ifadeleriyle kentlerdeki politik değişimlere de vurgu yaptı.

Hukuksuzluklar siliniyor
Şengül sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu yılın kentleşme açısından hesaplaşmasını yaparken kuşkusuz imar barışı diye önümüze konulan kuralsızlaştırmayı da hatırlamakta yarar var. Özellikle güçlü sermaye kesimlerinin imar planlarına, kamusal alanlara karşı yapmış olduğu tüm hukuksuzlukların defterden silindiği bir yıl olarak hatırlayacağız 2018 yılını.”