KESK üyesi kadınlar, bugün Karaköy-Kadıköy vapurunda İstanbul Sözleşmesi’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla feshedilmesine tepki göstermek amacıyla eylem yaptı. Karaköy-Eminönü vapurunda yapılan açıklamada, “Kadınları şiddete karşı koruyan İstanbul Sözleşmesi bir tek kişinin sözüyle kaldırıldı. Biz kadınlar hayatımızdan da İstanbul Sözleşmesi’nden de vazgeçmiyoruz” denildi.

KESK Kadın Meclisi İstanbul Sözleşmesi için eylemde: Fesih kararını kabul etmiyoruz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Kadın Meclisi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilme kararına ilişkin Karaköy-Eminönü vapurunda eylem yaptı.

Kadınlar, yaptıkları açıklamada, “Kararnameyi kabul etmiyoruz. Eylemlerimizi sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları terk etmiyoruz. En çok dertleri kendi iktidarları. Biz susmaya devam edecek miyiz, niyetimiz var mı? Haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz var mı? Eve dönmeye, itaate, şiddete razı gelmeye, eşitsiz yaşamaya, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeye niyetimiz var mı? Yok. İstanbul Sözleşmesi bizimdir” dedi

Kadınlar, şarkı ve sloganlarla eylemlerini sürdürdü.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KADINLAR İÇİN NEDEN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR?

11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açılan ve ilk olarak Türkiye’nin imzacı olduğu İstanbul Sözleşmesi, 2014 yılından beri yürürlükte. Ancak yükümlülükleri gerektiği gibi yerine getirilmiyor.

İstanbul Sözleşmesi’nin amacı:

►Kadınların güçlendirilmesi yolu dahil, kadın ile erkek arasındaki temel eşitliği teşvik etmek, taraf devletlerin yetkililerine, görevlilerine, kurum ve kuruluşlarına kadına yönelik şiddetle mücadele yükümlülüklerine uygun davranmalarını sağlamaları, cinsiyete duyarlı politikalar geliştirmeleri, şiddeti önlemede ve mücadelede bütüncül politikaların uygulanması,

►Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle etkin işbirliği tesisi, özel sektör ve medyanın kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla politika hazırlamalarını teşvik etmeyi,

►Şiddet eylemlerinin tekrarlanmasından korumak amacıyla gerekli hukuki ve diğer tedbirleri almayı, şiddete maruz kalanın şiddet gösterenden tazminat talep etmesini sağlamak üzere hukuki tedbirleri almayı şart koşar.