KESK Kadın Meclisleri: Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz, ILO 190 imzalansın

Haber Merkezi

KESK Kadın Meclisleri, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) şiddet ve tacize karşı yaptırımlar içeren ve Türkiye’nin imzalamadığı 190 sayılı sözleşmenin işyerlerinde yürürlüğe konması için pek çok ilde eylem yaptı. Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Mersin’de eylem yapan kamu emekçisi kadınlar sözleşmenin bir an önce imzalanmasını talep ederek “Haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmiyoruz” dedi.

KADINLARA DAHA FAZLA MOBBİNG YAPILIYOR

KESK Ankara Şubeleri Kadın Platformu da, Eğitim Sen 5 No’lu Şube önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan Eğitim Sen 1 nolu Şube Kadın Sekreteri Hatice Beydilli Kahraman, emekçilerin iş güvencesi ve örgütlenme hakkı üzerinde baskılar arttığını belirtti. Beydilli şöyle konuştu: “Kapitalist ataerkil sistemin yapısı ve sebep olduğu güç eşitsizlikleri iş yaşamında da sürüyor. Kadınlar neoliberal politikaların yarattığı rekabetçi, esnek, güvencesiz ve kayıt dışı istihdam koşullarında çalışmaya mecbur bırakılıyor. Sadece çalışan oldukları için değil kadın olmalarından dolayı da şiddete, tacize, ayrımcılığa ve mobbinge daha fazla maruz kalıyor.”

ŞİDDETLE İSTİHDAM DIŞINA İTİLİYORUZ

Diyarbakır’da yapılan açıklama Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube binasında gerçekleştirildi. Açıklamayı okuyan Eğitim Sen 1 No’lu Şube Kadın Sekreteri Ezgi Çelik, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadın kazanımlarına dönük saldırıların arttığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Özellikle kadın emekçilere dönük iş yaşamında cinsiyetçi, ayrımcı uygulamalar, taciz ve mobbing kadınları daha fazla istihdamın dışına itiyor. Zaten kırılgan olan çalışma hayatımız pamuk ipliğine bağlı hale geliyor.”

Mersin’deki açıklama ise Merkez Postanesi önünde yapıldı. KESK Kadın Meclisi adına konuşan Nasibe Keskin, “Kadınlar neoliberal politikaların yarattığı rekabetçi, esnek, güvencesiz ve kayıt dışı istihdam koşullarında çalışmaya mecbur bırakılıyor, sadece çalışan oldukları için değil kadın olmalarından dolayı da şiddete, tacize, ayrımcılığa ve mobbinge daha fazla maruz kalıyor” diye konuştu.

KESK Antalya Kadın Meclisi, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şubesi'nde önünde bir araya gelerek ILO 190 sayılı sözleşmenin imzalanması talebini yineledi.

Yapılan eylemlerin ardından kadınlar, taleplerini içeren dilekçeleri faks yoluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderdi.