birgün

21° AÇIK

Kıdemimin dolmasına 2 gün kala işten çıkarıldım

ÇALIŞMA YAŞAMI 06.03.2020 09:27
Abone Ol google-news

SORU: Geçen yıl bu tarihlerde çalışmaya başladığım işyerimden bu hafta işten çıkarıldım. 1 yılımı doldurmama 2 gün kalmıştı, tazminat almayı hak ediyor muyum? Eğer 2 gün daha çalışsaydım, yani cuma günü çalışıp pazartesi çıkarılsaydım 1 yılım doluyordu. Tazminat alabiliyor muyum, nereye başvurmam gerekiyor?

YANIT: 30 personelin altındaki işyerlerinde iş güvencesi hükümleri geçerli olmadığı için işverenler geçerli bir sebep göstermeksizin işçiyi işten çıkarabiliyorlar. Ancak bu işten çıkarmalar tamamen denetimsiz değil. İş hukukumuzda kötü niyetli olarak adlandırılan işveren fesihleri de yaptırıma tabidir. Kötü niyetli fesihlere örnek verecek olursak;

>>İşçinin sendikaya üye olması, sendikal faaliyetlerde bulunması,
>>İşvereni şikâyet etmesi, işverene dava açması, işveren aleyhine şahitlik yapması,
>>İşverenin çok sayıda işçiyi işten çıkardıktan sonra yerine yenilerini alması,
>>İşçinin temel hak ve hürriyetlerini engellemesi,
>>İşçinin yasal haklarını talep etmesi,
>>İşverenin işçiye ırk, renk, cinsiyet bakımından ayrımı yapması,
>>İşverenin evli veya bekâr olmasına göre işçiye ayrım yapması,
>>İşçinin gebelik ve doğum hallerinden dolayı ayrım yapması,
>>Din, siyasi görüş gibi nedenlerle yapılan fesihler.

Yukarıdaki fesih türleri kötü niyetli fesihlere örnek olarak gösterilebileceği gibi, yargı kararları çerçevesinde sizin örneğinizde olduğu gibi işçinin kıdeminin ve yıllık izin hakkının dolmasına çok az bir süre kala işten çıkarılması da kötü niyetli fesihtir. Bu konuda daha önce de gelen sorulara benzer yanıtlar ve örnekler vermiştik. Aşağıda konuya ilişkin daha önce de kullandığım bir yargı kararı özetini incelemenize sunuyorum:

“Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medenî Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyi niyet kurallarına uygun biçimde kullanılması gerekir. Aksi takdirde fesih hakkının kötüye kullanılmış olduğundan söz edilir. Fesih hakkını kötüye kullanan işveren, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca, bildirim sürelerine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bahsi geçen tazminata uygulamada kötü niyet tazminatı denilmektedir.” ( Y.9.H.D. E. 2010/39366 K. 2013/2074 T. 21.01.2013 )

Sonuç olarak sizin bu işverenden ortada herhangi bir objektif neden yokken sırf kıdem ve izin haklarınızın dolmaması için işten çıkarıldığınızı kanıtlamak suretiyle ihbar tazminatının 3 katı tutarında olan kötü niyet tazminatı talep etmeniz mümkündür. Bunun için bir avukatla birlikte hareket etmeniz yerinde olacaktır.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol