birgün

22° AÇIK

ÇALIŞMA YAŞAMI 13.12.2019 01:14

Kıdemimin dolmasına 3 gün kala istifaya zorlandım

Kıdemimin dolmasına 3 gün kala istifaya zorlandım

SORU: Çalıştığım özel bir şirkete bir yılımın dolmasına 3 gün kala istifaya sürüklendim. Benim kıdem, yılık izin haklarım var mı, bu durumda hakkımı nasıl arayabilirim?

YANIT: Öncelikle “istifaya sürüklendim” ifadeniz çok muğlak kalmış. Sizi istifaya zorlamışlar ama bunu hangi yöntemle yapmışlar, sorunuz detay içermediği için anlayamıyoruz. Ayrıca sırf bir yılınız dolmasın, yani kıdem ve izin haklarınız oluşmasın adına mı böyle davrandılar, bunu da bilemiyoruz. Eğer durum böyle ise iş hukukumuzda işçinin iş sözleşmesinin kıdeminin dolmasına çok az bir süre kaldığı zaman kala sona erdirilmesi KÖTÜ NİYETLİ FESİH olarak değerlendirilmektedir. Kötü niyetli fesihlerin yaptırımı ise yasaya göre kötü niyet tazminatıdır. Yargıtay bir kararında kötü niyet tazminatını aynen şöyle tanımlamaktadır:

“Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medenî Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyi niyet kurallarına uygun biçimde kullanılması gerekir. Aksi takdirde fesih hakkının kötüye kullanılmış olduğundan söz edilir. Fesih hakkını kötüye kullanan işveren, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca, bildirim sürelerine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bahsi geçen tazminata uygulamada kötü niyet tazminatı denilmektedir.” ( Y.9.H.D. E. 2010/39366 K. 2013/2074 T. 21.01.2013 )

Diğer taraftan yüksek yargı benzer bir somut olayda işçinin iş güvencesi bakımından kıdeminin dolmasına 1 gün kala yapılan işveren feshine karşı da aşağıda görülebileceği gibi kötü niyetli fesih kararı vermiştir:

“Somut uyuşmazlıkta 26.01.2011 tarihinde işe başlayan davacının iş sözleşmesi 25.07.2011 tarihinde, ay olarak süreye vurulduğunda 5 ay 29 gün sonra davranışlarından kaynaklanan nedenle, ancak savunması alınmadan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Öncelikle davacının iş sözleşmesi davranışlarından kaynaklanan nedenle feshedilip, savunması alınmadığından geçerli nedene dayanmadığı gibi altı aylık kıdem koşuluna bir gün kala iş sözleşmesinin bu şekilde feshi dürüstlük kuralına aykırıdır. Davalının davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaması amacı ile hareket ettiği açıktır. Diğer taraftan davacının başlangıç olan 26.01.2011 tarihi ile fesih bildirimi yapılan 25.07.2011 tarihinde çalıştığından, altı aylık kıdeme sahip olduğu kabul edilmelidir. Sonuç itibarı ile mahkemece davacının iş güvencesi hükümlerinden faydalandırılması ve feshin geçersizliğine karar verilmesi isabetlidir.” ( Y.9. H.D. E: 2012/35856 K : 2013/10606 T: 01.04.2013)

Görülebileceği gibi bu durumun kanıtlanması koşulu ile işveren işçiye ihbar tazminatının 3 katı tutarında kötü niyet tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Hatta yine sırf kıdem ve izin hakları oluşmasın diye işçi işten çıkarılmış veya sizin örneğinizde olduğu gibi çeşitli yöntemlerle istifaya zorlanmışsa mahkeme kıdem ve izin haklarının ödenmesine de hükmedebilir. Ancak tüm bunların olabilmesi işçinin iddiasını ispatlaması ile olabilecektir. Bu nedenle hukuksal destek alarak ve dava açmak yoluyla sonuca gidebilirsiniz.

cukurda-defineci-avi-540867-1.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız