Kızılcaköy’de zeytinlikleri yok edecek proje Meclis’e taşındı

04.10.2018 12:05 ÇEVRE

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Aydın, İncirliova ilçesi, Kızılcaköy Mahallesi’ndeki tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine yakın mesafeye yapılmak istenen 120 jeotermal kuyu ve santralları Meclis gündemine taşıdı.

Konu hakkında yanıtlaması talebiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soru önergesi veren Kemalbay, “AKP iktidarının halk sağlığını ve doğal yaşamı yok sayan enerji politikaları sebebiyle Türkiye tarımında önemli bir yere sahip olan ve halkının en önemli geçim kaynağı zeytin, yaş ve kuru incir üreticiliği olan Aydın ili, sınırlarının %80 ine yayılmış olan jeotermal enerji santrallerinden salınan gazlar ve akışkanların havaya, suya ve toprağa karışması, bu atıkların Menderes Çayı’na bırakılması, tarım arazileri ve ürünleri, doğal yaşam, insan sağlığı ve bölgenin ekosistemi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Aydın halkının bugün karşı karşıya olduğu sağlık sorununda büyük paya sahiptir” dedi.

Kamalbay soru önergesinde şunları sordu:

>> Aydın’da inşa edilen JES kuyularının zeytinlik ve incirlik gibi tarım alanları, bizzat köy, mahalle gibi yerleşim yerlerinin içi gibi yerlere yapıldığı basına yansımaktadır. JES firmalarının bu şekliyle kanun dışı hareket ediyor olabilmelerinin sebebi Bakanlığınızın denetim eksikliğinden mi kaynaklanmaktadır?

>> Aydın’da bulunan JES’lerin kaç tanesi 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na uygun inşa edilmiştir? Kanuna aykırı uygulamalar konusundaki yaptırımlarınız neler olmuştur?

>> JES’lerin çevreye ve insan sağlığına zararları ve bu zararların önlenmesi ile ilgili çalışmalarınız nelerdir? Bakanlığınız tarafından toprağa, havaya ve yer altı- üstü sulara karışan zehirli atıkların ölçümü yapılmış mıdır? Yapılmış ise ölçüm sonuçları nelerdir? Yapılmamış ise niçin yapılmamıştır?

>> AKP hükümetleri boyunca uygulanan, ekolojik bir bakış açısından yoksun, halkın sağlığını ve ekosistemin geleceğini görmezden gelen, sadece ve sadece sermayeyi destekleyen enerji politikalarınızda bir değişikliğe gitme planlamanız mevcut mudur?

>> JES’lerden kaynaklı sağlık sorunlarıyla ilgili bakanlığınıza ulaşan şikâyetler bulunmakta mıdır? Bu şikâyetlerde JES’lerin yoğunlaşmaya başladığı 2012 yılından bu yana bir değişiklik görülmüş müdür? Şikâyetleri giderme konusunda ne gibi önlemler alınmıştır?

>> Bakanlığınızın Aydın’da yetiştirilen tarım ürünlerinin taşıdığı ağır metaller ile ilgili tespitleriniz nelerdir? Ağır metallerin rastlandığı ürünler hangileridir? Bu durumdan kaynaklanan sorunların giderilmesi konusunda yaptığınız çalışmalar nelerdir?

>> Çiftçilerin JES’lerden kaynaklanan zararlarını karşılamaya dönük çalışmalarınız nelerdir?

>> Proje alanı ve yakın çevresinde 20 sürüngen türü tespit edilirken bu türlerden 11 tanesi Bern Sözleşmesi’ne göre Ek-II listesinde, 9 tür ise Ek-III listesinde bulunmakta. 72 kuş türünün tespit edildiği proje alanında bu türlerden 49 tür Bern Sözleşmesi’ne göre EK-II listesinde, 16 tür EK-III listesinde yer almakta. Bern Sözleşmesi’ne göre çeşitli derecelerde koruma altında bulunan 19 memeli türünün tespit edildiği proje alanında tüm hayvanların korunmasına dönük ne tür önlemler alınması düşünülmektedir?