birgün

16° AÇIK

SAĞLIK 23.08.2021 15:52

KLİMİK: Varyant dalgasının şiddetlenerek artması bekleniyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nden yapılan açıklamada, delta varyantı dalgasının önümüzdeki aylarda şiddetlenerek devam etmesinin beklendiği belirtildi. Eğitimin açık kalabilmesinin uygun önlemlerin alınmasına bağlı olduğu belirten dernek, atılması gereken adım 17 maddede sıraladı.

KLİMİK: Varyant dalgasının şiddetlenerek artması bekleniyor

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz’un da yönetiminde yer aldığı Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) “Eğitimin Açık Kalabilmesi Uygun Önlemlerin Alınmasına Bağlıdır” başlığıyla bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “KLİMİK Derneği olarak 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun planlandığı şekilde açılmasını, ülkemizde kontrolsüz ve yoğun bir şekilde devam eden delta varyantı dalgasına rağmen destekliyoruz. Delta varyantı dalgasının önümüzdeki aylarda şiddetlenerek devam etmesi beklenmekte ve infeksiyon hızının yüksek olduğu dönemlerde eğitimin açık kalabilmesi için ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir” denildi.

ÇOCUKLARA OKULLARDA AŞI YAPILSIN

Dernek, okulların önümüzdeki aylarda açık kalabilmesi için şu önlemlerin uygulanması gerektiğini belirtti:

1- Aşı hakkı bulunan öğrenci, öğretmen, diğer okul/servis çalışanları ve velilerin hepsinin hızla aşılanmasının sağlanması,

2- 12 yaşından büyük olan çocukların hepsine hemen aşılanma hakkı tanınması,

3- Çocukların okullarda da aşılanabilmesinin sağlanması,

4- Tüm okul çalışanları ve yaşı uygun öğrencilerin okulda bulundukları sürece uygun şekilde maske takmasının sağlanması,

5- Sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması,

6- Sınıflarda ve ortak kullanım alanlarında öğrenciler arasında uygun fiziksel mesafenin sağlanabileceği önlemlerin alınması,

7- Okullarda uygun temizlik önlemlerinin alınması,

8- Okul çalışanları ve öğrencilerin el hijyeni ve öksürük adabı konusuna uyumlarının artırılması,

9- Olgu surveyanslarının, temaslı izlemi ve karantina işlemlerinin uygulanması,

10- Sınıfların uygun şekilde ve sürekli havalandırılmasının sağlanması,

11- Hasta çocukların evde kalmasının sağlanması, özellikle bu yıl COVID-19 dışı solunum yolu infeksiyonlarında da ciddi artış beklendiği için bu konunun velilere ısrarla hatırlatılması,

12- Okulda hastalık bulgusu olan öğrencilerin uygun şekilde yönetilmesinin sağlanması,

13- Sınıflar arası temasın azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması,

14- Okullarda gerek öğrencilere gerek öğretmenlere gerekse çalışanlara hızlı antijen testleriyle veya havuzlanmış PCR yöntemiyle düzenli olarak, haftada 2 kez SARS-CoV-2 testi yapılması ( tarama testleri, özellikle ülkemiz gibi infeksiyon hızının yüksek olduğu ve kalabalık sınıflar nedeniyle öğrenciler arası mesafenin 2 m’den az olacağı okullarda infekte kişilerin yakalanarak infeksiyonun yayılmasını engelleyebilecektir. Tarama testlerinde daha kolay alınabilecek tükürük gibi örneklerin kullanımı da değerlendirilmelidir.)

15- Merkezi havalandırması olmayan sınıflarda etkili havalandırma sağlayabilmek için pencerelere uygun ve güvenli şekilde fanların yerleştirilmesi ve böylece potansiyel olarak kontamine havanın dışarı atılmasının kolaylaştırılması

16- Sınıflara, havalandırmanın etkinliğini izleyebilmek için karbondioksit sensörleri yerleştirilmesi,

17- Salgın sırasında hastalık veya temas nedeniyle çalışamayacak öğretmenler olabileceğinden, eğitim ve öğretimi devam ettirebilmek için yeterli öğretmen istihdamının sağlanması.