Kontenjanlar azaltılmalı

06.12.2019 00:18 EĞİTİM

BirGün/Ankara

Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı F. Serhat Özsoy, son 10 yılda birbiri ardına Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri açıldığını belirterek, “Önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıl içerisinde işsiz sağlık çalışanları olacak” dedi.Özsoy, “2002 yılında 19 olan dişhekimliği fakülte sayısı bugün 92’ye çıktı. 2005 yılında 960 olan kontenjan 2019’da 66 fakültede 6 bin 421’e ulaştı. Tıp fakültesi sayısı bugün itibariyle 112 ve kontenjanı 16 bin sayısına ulaştı.

Veteriner fakülteleri sayısı bugün itibariyle 34 ve kontenjanı 2 bin 526’ya ulaştı. Eczacılık fakültesi sayısı 2003-2004 öğretim yılında 11’den, 2018-2019 yılında 40’a çıktı ve kontenjan 3 bin 524’ e ulaştı. Bu durum sürdürülemez bir noktaya geldi” diye konuştu.

Özsoy, şu çözüm önerilerini sundu:

♦ Hiçbir hazırlık yapılmadan, açılan, teknik altyapısı yetersiz fakülteler bir an önce kapatılmalıdır.
♦ Var olan fakülte kontenjanları azaltılmalıdır.
♦ Fakülteler kurulmadan önce meslek örgütleri ve akademiden görüş alınmalıdır.
♦ Öğretim üyesi eksikliği tamamlanmadan fakülteler açılmamalıdır.

cukurda-defineci-avi-540867-1.