Koruculara disiplin kıyağı
Fotoğraf: AA

Hüseyin ŞİMŞEK

AKP Milletvekilleri, torba kanun teklifi geleneğini iç güvenlikle ilgili düzenlemede de sürdürdü. TBMM Başkanlığı’na sunulan Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile güvenlik korucusu, polis, jandarma, silah ruhsatları ve AFAD ile Göç İdaresi’nin kadrosu hakkında düzenlemelere imza atıldı. Teklifte, özellikle güvenlik korucularına meslekte kalmaları için tanınan geniş haklar öne çıktı.

AKP’nin torba teklifi ile güvenlik korucularının disiplin hükümleri düzenlendi. Kanunla belirlenmesi istenerek AYM tarafından iptal edilen disiplin hükümlerini ayrı bir düzenleme olarak Köy Kanunu’na ekleyen iktidar, koruculara hangi hallerde uyarma, kınama, ücretten kesme ve görevden çıkarma cezası verileceğini hüküm altına aldı. Buna göre, korucuların görevden çıkarılmaları için 10 gün işe gelmemeleri, gizlilik dereceli belgeleri açıklamaları, silahını kasıt sonucu başkasına vermeleri, terör örgütleriyle eylem birliğinde olmaları gibi gerekçeler aranacak.

Düzenlemeye göre, korucular şu durumlarda yalnızca maaştan kesinti cezası alacak:

Kasıtlı olarak emirleri zamanında yapmamak
Görevle ilgili teçhizatı veya belgeyi kaybetmek
Göreve sarhoş gelmek
Devlete ait araç, gereçleri özel menfaat sağlamak için kullanmak
Amirlerine veya diğer personele fiili taarruz teşebbüsünde bulunmak
Yasaklı malzeme bulundurmak
Kumar oynamak veya oynattırmak
Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek
Herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği umuma açık alanlar ile insanların toplu olarak bulundukları yerde silah atmak
Kendisine teslim edilen silah ve teçhizatın ihmal sonucu bir başkasının eline geçmesine neden olmak
Göreve itaatsizlik

Geçmiş yıllardaki çalışmaları olumlu olan veya ödül alan güvenlik korucuları ise bu durumlarda maaştan kesme yerine yalnızca kınama cezası alacak.

Teklifle, “amir yetiştirme” gerekçesiyle İç Güvenlik Fakültesi de kuruluyor. Fakülte, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi verecek. Teklifle ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi kadrolarına, müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az beş yıl kamuda görev yapmış olanlar arasından en fazla yedi kişinin atanmasına olanak sağlanacak.