Koylarda talan tam gaz sürüyor
Fotoğraf: İHA

Haber Merkezi

Ülkedeki eşsiz koylar ranta açılmaya devam ediyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinin Eskiçeşme ve Bitez Mahalleleri ve çevresinin sit derecesi düşürüldü.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, ‘doğal sit alanı’ olan bölgenin derecesi, ‘doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak düşürüldü. Düzenlemeyle, bu alanlarda yerleşim yeri, turizm tesisi hatta madencilik faaliyeti dahi yapılabilecek. Bölgede ise Bitez Koyu ve Akvaryum Koyu bulunuyor.

Resmi Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı: “27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Korunan Alanlarım Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasma Dair Yönetmelik’ in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan ‘Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarını ve doğal sit alanlarını tescil Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyulur’ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.”