birgün

24° AÇIK

SAĞLIK 23.10.2020 23:15

Küba'da hemodiyaliz hastalarına uygulanan tedavinin Covid-19’a karşı önleyici etkisi gözlendi

Küba'da hemodiyaliz hastalarına uygulanan tedavinin Covid-19’a karşı önleyici etkisi gözlendi

Dış Haberler Servisi

Hemodiyaliz hastalarına Covid-19 hastalığına karşı önleyici amaçlı burun yolundan uygulanan rekombinan insan Interferon alfa 2-b tedavisinin etkili ve güvenli olduğu açıklandı.

Küba Tıbbi-Cerrahi Araştırmalar Merkezi (Cimeq) ile Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezindeki (CIGB) araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen araştırma, Renal Endokrinoloji Dergisinde yayınlandı.

Granma’nın Infomed web sitesinden aktardığı habere göre, CIGB tarafından geliştirilerek patenti alınan ilaç uygulanmadan önce, denemeye dahil olan 15 hemodiyaliz hastası klinik ve radyolojik denemelerin yanı sıra bir dizi hematoloji ve biyokimya incelemelerinden geçirildi. Olumsuz yan etki ve hastalığın belirtileri olup olmadığını izlemek adına denemeye katılan her bir bireyle günlük olarak yüz yüze veya telefonla temasa geçildi.

Interferon uygulanmadan önce, hastaların yüzde 47’sinde lökopeni (akyuvar azlığı) bulunurken, yüzde 67’sinde lenfopeni (lenfosit düşüklüğü), yüzde 33’ünde ise anemi ve trombositpeni bulunuyordu. Katılımcılardan hiçbirinde klinik Covid-19 şüphesi yoktu. Sadece üç hastada hafif düzeyde yan etki gözlendi.

45 günlük gözlem süresi sonunda hastalara yapılan PCR ve antikor testlerin hepsinin sonucunun negatif olduğu belirtiliyor. Bu hastalara uygulanan rekombinan insan interferon alfa 2b tedavisinin güvenli olmasının yanı sıra, çalışmadaki hiçbir katılımcının 45 günlük gözlem süresi içinde koronavirüse enfekte olmadığı belirtildi.

Araştırmacılar 10 gün boyunca günde bir kere her iki burun deliğine uygulanan Interferon alfa 2b’nin hijyen ve salgın önlemleriyle birlikte Covid-19’a karşı önleyici etkisi olduğu sonucuna vardılar.

ÇİN’DE TEDAVİNİN BAŞKA BİR TÜRÜ DENENMİŞTİ

Daha önce Çin’de Hubei eyaletinde Taihe hastanesinden araştırmacılar virüse maruz kalan bölgelerden sağlık personelinde Interferon Alfa 1b’yi burun yoluyla denemişlerdi.

MedRxiv’de yayımlanan bu araştırmada da, tedaviyi alan grupta herhangi bir Covid-19 vakası yaşanmazken, kontrol grubundaki sağlık çalışanları arasında 2 bin 35 vaka bildirilmişti.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol