birgün

23° AÇIK

KÜLTÜR SANAT 11.12.2019 00:18

Kültür sanat evde kaldı

TÜİK’in açıkladığı 2018 kültür harcamaları verilerine göre halkın kültür harcamaları arttı. Ancak insanlar TV yayınlarına, kitap, gazete ve dergilere, hobi malzemelerine para öderken konser, tiyatro ve sinemaya ise para ayırmıyor

Kültür sanat evde kaldı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kültür ekonomisi istatistiklerini açıkladı. Buna göre kültür harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 23,4 artarak 54 milyar 383 milyon 287 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı da 2018 yılında yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Bu oran 2017’de yüzde 1,4 idi.
En büyük yatırım mimari

2017’de 28 milyar TL olan devletin kültür harcamaları 2018’de yaklaşık 35 milyar TL’ye ulaştı. Devlet harcamalarındaki yüzde 23’lük bu artışın en büyük kalemini ise mimarlık harcamaları oluşturdu. Devlet harcamalarında kitap ve yazılı basın yüzde 11,8, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 8,8, doğal miras yüzde 7,4, kültürel miras yüzde 5,8 paya sahip oldu. Öte yandan gösteri sanatlarına yapılan yatırım ise toplamın yalnızca yüzde 8,9’u.

Hane halkın kültür harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 23,9 artarak 18 milyar 960 milyon 232 bin TL oldu. Özel harcamaların yüzde 97,6’sı hane halkları, %2,4’ü ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

EN BÜYÜK GİRİŞİM MİMARİYE

Kültürel sektörlere faaliyet alanları açısından bakıldığında; 2018 yılında girişimlerin yüzde 39,8’i mimarlık alanında yapıldı. Mimarlıktan sonra en çok yatırım yapılan girişimler ise şöyle sıralandı: Yüzde 15,6 ile yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, yüzde 14,6 ile uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, yüzde 11,7 ile sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 10,5 ile yayımcılık, yüzde 5,1 ile programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri, yüzde 2,7 ile diğer kültürel alanlar. Girişimlerin kültürel mal ve hizmetlerinin cirosu 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 11,3 artarak 38 milyar 991 milyon 137 bin TL oldu. Girişimlerin kültürel mal ve hizmet üretiminin katma değer katkısı ise 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 5,7 artarak 9 milyar 284 milyon 575 bin TL oldu.

Devlet yatırımlarının mimarlık faaliyetlerinde ağırlaşmasına rağmen bu alanın katma değeri toplam katma değerin yüzde 20,6’sını oluşturdu. En çok katma değer katkısı ise yüzde 23 ile sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama oldu. Bu faaliyetleri ise yüzde 20,7 ile programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri takip etti.

Türkiye’nin kültürel mal ithalatı 2018 yılında 2017’ye göre yüzde 22,8 artış gösterdi. Ana mal ithalatı %34,5, ikincil mal ithalatı yüzde 16,6 arttı. 2018 yılında kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 2,2 oldu.

2018 yılında Türkiye 10 milyar 984 milyon 229 bin TL’lik görsel ve işitsel medya ithalatı yapıldı. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 48,4 oldu.

Öte yandan ülkeden yurt dışına yaklaşık 25 milyarlık kültürel ihracat yapıldı. Bu tutarın içerisinde el sanatlarının toplam payı yüzde 73,5 oldu. Dış ticarette, 2018 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 4,2 oldu. Kültürel mal ihracatı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 37,9 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında yüzde 38,9 olurken, ikincil mal ihracatında yüzde 15,6 olarak gerçekleşti.

KONSERE SİNEMAYA GİTMİYORUZ

Halkı kültür harcamaları artmış olarak gözükse de halk esasında evden dışarı çıkmıyor. Türkiye’de halk toplam kültür harcamalarının içerisinde yüzde 6 ile en az parayı sinema, tiyatro ve konser için harcadı. Hane halklarının 2018’de gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderlerinin yüzde 25,8, kitap, gazete ve derginin yüzde 16,5, veri işlem ekipmanlarının yüzde 13,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 10,7, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 10,4 paya sahip olduğu görüldü.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız