Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan yurt krizi nedeniyle kulüp odaları rektörlüğün verdiği kararla boşaltılmak isteniyor. Açıklama yapan öğrenciler ise yeni kulüp binasının merkezden uzak ve elverişsiz olduğunu söyledi.

Kültür yok edilmeye çalışılıyor

HABER MERKEZİ 

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan yurt krizi nedeniyle kulüp odalarının rektörlük kararıyla taşınmasına karar verildi. Rektörlük, barınma krizi nedeniyle böyle bir yol izlediğini öğrencilere iletti. Öğrenciler ise bu uygulamanın yurtsuz kalan 1200 kişiden sadece 100’ünün barınma sorununu çözeceğini ifade ederek, “Asıl amaç okuldaki kulüp kültürünü sonlandırmak” dedi. 

Boğaziçi öğrencileri, rektörlük tarafından okul kulüplerinin taşınması için alınan karara ilişkin açıklama yaptı. “Boğaziçi Üniversitesi’nde kulüpler de yurtsuz kaldı” başlıklı açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle üniversitenin dört yurdunu yıkıp birini güçlendirme çalışmaları amacıyla boşalttı. Yaklaşık 1200 öğrencinin açıkta kalmasına neden olan bu süreç için okul yönetiminin getirdiği tek çözüm, okuldaki kulüplerin yıllardır kullandığı odalarını boşaltmak oldu” ifadeleri kullanıldı. 

TÜM KULÜPLER KARŞI 

Açıklamada kulüp odalarının taşınma kararına karşı üniversitede bulunan 43 kulübün imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi: 

“Bildiride üniversite öğrencilerinin sosyal, sportif, kültürel faaliyetlere eşit bir şekilde ulaşma hakkı olduğu, bu çalışmaların akademik ortama katkı sağladığı, bu nedenle kulüplerin üniversitenin merkezî bir konumunda olması gerektiği belirtildi. Kulüpler aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nin etik ilkelerine aykırı biçimde alınan bu kararın, öğrenci katılımı sağlanarak yeniden değerlendirilmesi için dilekçe verdi. 4 Ağustos tarihli dilekçe yanıtında kulüplerin taşınmaya yönelik itirazı kabul edilmedi.” 

Açıklamada kulüplerin Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) kullandığı eski bir binaya taşınmak istendiğine yer verildi. Binanın yoğunlukla vakit geçirdikleri Güney Meydan’dan uzak ve kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamaktan da yoksun olduğunu belirtilirken şöyle devam edildi: 

“Kulüp odalarının taşınması planlanan yer çalışma yapmaya elverişli değil. Burayı büyüklüğü itibarıyla ancak depo olarak kullanabiliriz fakat bodrum katta bulunan ve güneş almayan bu havasız alan, kulüp altyapılarını sağlıklı bir şekilde muhafaza etmeye de imkân sunmuyor. Kulüp odalarının taşınması, yönetimin öğrencileri kampüslerden uzaklaştırmaya yönelik politikalarının çok önemli bir parçası.” 

Güney Kampüs’te yer alan 1. Erkek Yurdu’nun ilk katında 27 kulübün kullandığı, 15 kulüp odası bulunuyor. Planlar, buradaki kulüp odalarını yurt odalarına çevirip yaklaşık 100 öğrencinin bu odalarda "üç katlı ranza" sistemine geçerek barınmasını öngörüyor. Kulüp odalarının yurda çevrilmesi hâlinde bile 1000’den fazla öğrencinin nerede barınacağı belirsiz.