birgün

4° PARÇALI BULUTLU

EĞİTİM 27.11.2020 07:26

Kurtuluş Savaşı, gençliği yıkıma uğratmış

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yayımladığı dergide Nurettin Topçu’nun ‘Kurtuluş Savaşı’ndan sonra gençlik yıkıma uğradı’ ifadeleri yer aldı.

Kurtuluş Savaşı, gençliği yıkıma uğratmış

Mustafa Kömüş

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan İstanbul Akademi dergisinde gerici yazar Nurettin Topçu’nun pozitivizm karşıtı görüşlerine yer verildi. Dergide ayrıca Topçu’nun ‘gençlerin Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yıkıma uğradığı’ ifadeleri de yer aldı.

‘Nurettin Topçu’nun millî mektep anlayışında öğretmenlik mesleğinin yeri ve önemi’ isimli yazıda aktarılan Topçu’nun görüşlerinden ilgili bölüm şöyle:

“Gençliğin içinde bulunduğu bu yıkımları Nurettin Topçu şu şekilde sıralandırır:

1. Gençler için ilk yıkım Servet-i Fünûn devrinde başlamıştır. Bu devir, cılız, cesaretsiz, bitik bir gençliği hayata çıkarmıştır. Bu dönemin gençleri iman buhranı yaşamaktadır. Bu nesil kendini inkâr ederek yüzünü Batı’ya dönmüş, materyalizmin ve pozitivizmin çorak topraklarında kurbanlarını vermiştir.

2. Gençliğin ikinci yıkımı ise İstiklal Harbi’nden sonra neşet etmiştir. Gençler Kurtuluş Savaşı sonrasında çok daha cesur ve canlı idiler fakat bu yeniden doğuş imanın değil kaba kuvvetin doğuşu oldu. Din, toplum için bir güç kaynağı olmaktan çıkıp yerine hurafelerden oluşan bir iskelet bırakmıştı. Bu nesil, kardeşlerini düşünmeden ezecek, çiğneyecek bir nesil oldu.

3. Topçu’nun gençliğin üçüncü ve son yıkımı olarak gördüğü olay ilk iki yıkımdan çok daha acıklı olan yıkımdı. Bu yıkım yine Batı’dan alınan, kişinin kendini fizyolojik ihtiyaçların hâkimiyetine verdiği hayat realizmi idi. Bu son nesil bütün ruhi değerlerin yerine etlerin ve sinirlerin hâkimiyetini kabul etti.”

Öte yandan pozitivizme olan bu bakış yeni değil. Milli Eğitim Bakanlığı’nın imam hatiplerde okuttuğu Kelam dersinin kitabında da pozitivizm karşıtı görüşler yer alıyor. “Kelam” ders kitabının “Günümüzde Kelam İlmi” başlığında aslında sekülarizm ve pozitivizm “Batı’nın fikir ve inanç problemleri” arasında sayılıyor.

***

Nurettin Topçu kimdir?

Yazıda görüşlerine yer verilen Nurettin Topçu, cumhuriyet düşmanı, gerici bir yazardı. Harf devrimini eleştiren Topçu, karma eğitime de karşı çıkardı. Kadının ev işleriyle ve çocuk bakmakla uğraşması gerektiğini savunan Topçu, Alevileri ise şer kuvvet olarak nitelendiriyordu.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız