RTÜK’ün, TV kanallarının ücretsiz biçimde yayınlaması için sitesine yüklediği LGBTİ+ karşıtı mitinge ilişkin ‘kamu spotu’nun mevzuata aykırı biçimde yayınlattığı ortaya çıktı.

LGBTİ+ karşıtı ‘kamu spotu’nu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin mevzuata aykırı biçimde yayınlatmış!

HABER MERKEZİ

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, LGBTİ+ yurttaşlara karşı nefret söylemi içeren ‘kamu spotu’nun üst kurul onayı olmadan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in isteği ile yayınlandığını açıkladı.

Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 18 Eylül Pazar günü İstanbul’da yapılacak LGBTİ+ karşıtı mitingin duyurusuna ilişkin hazırlanan videoya, TV kanalları ve radyolarda yayınlanması için ‘kamu spotu’ başlığı adı altında RTÜK’ün internet sitesinde yer verilmişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

“RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır” diyen Taşçı, “Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte!” ifadelerini kullandı.

Taşçı, ‘kamu spotu’nun mevzuata aykırı biçimde sisteme yüklendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“LGBT karşıtı miting çağrısının keyfe göre, mevzuata aykırı sisteme yükletmek hukuk tanımamaktır. Sayın Ebubekir Şahin, bu aceleniz ne, kimden neyi gizliyorsunuz, miting çağrısı sizi niye ilgilendiriyor? Amaç seçim öncesi spot adı altında ücretsiz miting çağrı dönemine hazırlık!

Her fırsatta sarayın adamı olduğunu imza attığı kararlarla kanıtlamaya çalışan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin anlaşılan şimdi de tek adamlığa hevesleniyor. Hevesin kursağında kalır haberin olsun!”

YÖNETMELİK VE YASA NE DİYOR?

RTÜK’ün internet sitesinde yer alan “Kamu Spotları Yönergesi”nin 9. Maddesi, kamu spotlarının tavsiyesine ilişkin şu düzenlemeyi içeriyor:

“Kamu spotları Üst Kurul tarafından tavsiye edilir. Ancak ivedi olarak yayınlanmasında kamu yararının bulunduğu durumlarda kamu spotları Üst Kurul Başkanı tarafından da tavsiye edilebilir. Üst Kurul Başkanı tarafından tavsiye edilen kamu spotları tavsiye tarihini takip eden ilk Üst Kurul toplantısında değerlendirilir. Üst Kurul tarafından tavsiye kararı verilmeyen kamu spotları reddedilmiş sayılır.”

Bu madde, RTÜK Başkanı’na sınırlandırılmış biçimde kamu spotu tavsiyesi yetkisi verse de yayınlanan videolar, kamu spotlarının tavsiye edilmesine ilişkin esaslara aykırı olamaz.

Kamu spotlarının da yayın ilkelerini belirleyen 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8.1.a Maddesi’ne göre “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.”