AYM’nin çocuğun zorunlu din dersinden muaf tutulmasına yönelik kararına atıfta bulunarak İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne başvuran ailenin talebi reddedildi.

Mahkeme, AYM’nin ‘zorunlu din dersi’ kararını yok saydı

İstanbul 3. İdare Mahkemesi tartışmalı bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi’nin zorunlu din dersinden muaf tutulmaya yönelik kararı sunulan Mahkeme, Ankara 10. İdare Mahkemesi ve Danıştay 8. Dairesi'nin kararına atıf yaparak ret kararı verdi.

T24’ten Candan Yıldız’ın haberine göre İstanbul Sancaktepe’de oturan bir aile, Osmangazi İlkokulu’nda 4. sınıf öğrencisi çocuklarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması için 1 Mart 2022 tarihinde Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu başvuruyu reddetti.

Bunun üzerine aile bu kez İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Aile, AYM’nin 7 Nisan 2022 tarihli kararına atıfta bulunarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin "Sünni Müslüman inancına dair anlatılar içerdiği, laiklik ilkesi gereği devletin tüm inançlara eşit mesafede olması gerektiği, bunun gereği olarak din dersleri dini eğitim niteliğinde olmaması gerektiği, bu niteliklere haiz olmayan din derslerinin zorunlu kılınmasının hukuka aykırı" olduğunu savundu. Atıfta bulunulan söz konusu kararda Hüseyin El ve Nazlı Şirin El’in başvurusu “ebeveynlerin eğitim ve öğretimde dinî ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal var" denilmişti.

Ancak 3. İdare Mahkemesi de, Ankara 10. İdare Mahkemesi ve Danıştay 8. Dairesi’nin kararlarına atıfta bulunarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatının 2007-2008 eğitim öğretim yılında yenilendiğini, yeni müfredatın din eğitimi dersi niteliği taşımadığı, içerik olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi kabul edilmesi gerektiği savundu. Söz konusu atıf ise AYM’nin aynı dosya için verdiği kararı almasına neden olan mahkeme kararı.

Ailenin avukatı Seyit Sönmez "Mahkemeler uzun süredir Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını yok sayıyorlar. Bu dosyada da böyle oldu. Yerel mahkeme, müfredatın din eğitimi olmadığı, ahlak bilgisi eğitim olduğu yönünde karar verdi. Buna dayanarak iptal başvurusu reddetti. Ama bu karar mahkum edilmiş bir karar AYM tarafından. Bunu görmezden gelmek ya büyük bir bilgi eksikliği ya da AYM kararlarını yok saymak demek" diye konuştu.