birgün

23° PARÇALI AZ BULUTLU

GÜNCEL 11.05.2021 08:31

Mahkemeler ‘adil’ yargılamıyor

Mahkemeler ‘adil’ yargılamıyor

HABER MERKEZİ

Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den 31 Mart 2021'e kadar, haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 300 binin üzerinde kişi Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yolunu tuttu. Sonuçlandırılan başvurular içinde ‘adil yargılanma hakkı’ ön plana çıktı. Kararların yüzde 62,9’unda ‘adil yargılanma hakkı’nın ihlal edildiği vurgulandı.


Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) ihlal davalarını azaltmak amacıyla 23 Eylül 2012'de getirdiği AYM’ye bireysel başvuru hakkı, çok sayıda kişi tarafından kullanıldı. Yüksek Mahkeme’ye 2012'de bin 342 kişi bireysel başvuruda bulundu. Bu sayı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu. AYM’ye en yüksek başvuru, 80 bin 756 ile 2016'da yapıldı. Başvurular 2017'de yarı yarıya azaldı ve 40 bin 530 olarak kayıtlara geçti.

2018'de 38 bin 186, 2019'da 42 bin 971 olarak gerçekleşen bireysel başvuru sayısı, geçen yıl 40 bin 402 oldu. Bu yılın ilk üç ayında ise 13 bin 634 bireysel başvuru alındı.

Böylece Yüksek Mahkemeye 23 Eylül 2012-31 Mart 2021 tarihlerinde 308 bin 672 bireysel başvuru yapılmış oldu. Bu başvuruların 265 bin 300'ü sonuçlandırıldı. Yapılan başvuruları karşılama oranı yüzde 85,9 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan başvurularda 769'u için hakkın ihlal edilmediğine, bin 347'si için düşme, kapama gibi sebeplerle reddine karar verildi. 14 bin 204'ü için en az bir hakkın ihlal edildiğine, 12 bin 318'i için idari ret ve 236 bin 662'si için kabul edilemezlik kararı verilmesine hükmedildi.

İhlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımında ilk sırayı yüzde 62,9 ile adil yargılanma hakkının ihlali aldı. İkinci sırada yüzde 19,3 ile mülkiyet hakkı, üçüncü sırada yüzde 4,2 ile ifade özgürlüğü hakkı yer aldı. Diğer ihlal gerekçeleri ise şöyle oluştu: "Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı", "kötü muamele yasağı", "etkili başvuru hakkı", "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı", "yaşam hakkı", "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı", "ayrımcılık yasağı", "örgütlenme özgürlüğü", "maddi manevi varlığın korunması hakkı", "masumiyet karinesi", "suç ve cezaların kanuniliği ilkesi", "seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı", "din ve vicdan özgürlüğü", "eğitim hakkı" ve "bireysel başvuru hakkı."

mahkemeler-adil-yargilamiyor-874468-1.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol