Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yener, koronavirüs salgınına karşı mücadele için iktidarı dar siyasi çıkar ve hesapları bir kenara bırakarak yetkin ve nitelikli uzmanlardan yararlanması çağrısı yaparak, “Türkiye nitelikli ve birikimli uzmanlarının, yaratıcı sanayi yapısının ve özveriyle çalışan insanlarının ortak aklı ve çabasıyla salgına ‘dur’ diyebilir dedi

Makina Mühendisleri Odası’ndan iktidara: Salgın ile mücadelede muhalif-yandaş ayrımı yapılmamalı

Oktay Evsen

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, iktidardan koronavirüs salgınına karşı mücadelede dar siyasi çıkar ve hesapları bir kenara bırakmasını istedi.

Yener yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın koronavirüs salgını çıktığından beri kararlı ve sorumlu davranmadığını, ivedi olarak alınması zorunlu tedbir ve yapılması gerekli uygulamalar konusunda şaşırtıcı bir rahatlık ve aldırmazlık gösterdiğini ifade etti. Salgınla ilgili bilgilerde şeffaflık sağlandığını kaydeden Yener, bilgiye erişimin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gece yarıları yaptığı açıklamalar ve 280 vuruşlu Twitter mesajlarıyla sınırlı kaldığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI’NIN ONAYI

TTB, SES, TDHB, TEB gibi hekim ve sağlık çalışanlarının örgütlerinin, uzmanların, öğretim üyelerinin, emek ve meslek örgütlerinin önerilerine önce kulak verilmediğini ifade eden Yener, zaman içinde bir bölümünün gecikmeli ve eksik uygulandığını belirtti. Yener, “Bilim Kurulu’nun bilimsel içerikte değerlendirme ve önerileri bile ancak siyasi iktidarın, başka bir ifade ile Cumhurbaşkanlığının onayına sunulup uygun görüldükten sonra uygulanabilmiştir” dedi.

TIBBİ MALZEMELERİN BAKIM VE ONARIMI

Sağlık kuruluşlarında tanı, müdahale, ameliyat ve tedavi aşamalarında kullanılan tüm araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarının hızla yapılması gerektiğini bildiren Yener’in şu önerileri dile getirdi:

♦ Çok ivedi olarak, salgının değişik yayılma alternatiflerini göz önüne alan ve kurum, ilçe, il, ülke bazında ihtiyaç duyulacak ana ve yardımcı ekipman tip ve adetleri belirlenmelidir.

♦ Acil ihtiyaç nedeniyle temin edilmesi gereken ana ve yardımcı ekipmanlardan, seri imalatına başlanabilecekler, Ar-Ge aşamasında olanlar ve bu gruplardaki ekipmanların mevcut ve potansiyel imalatçıları ve üretim kapasiteleri saptanmalıdır.

♦ Üretilen ekipmanların mevcut üretim kapasiteleri ihtiyacı karşılamıyorsa kapasitelerinin artırılmasına, imalata uygun tesislerin dönüştürülerek devreye alınmasına çalışılmalıdır.

♦ Ekipmanların bütün dizayn bilgilerini ve nasıl üretileceğini anlatan bilgilerin açıkça paylaşılmasını amaçlayan açık donanım çalışmaları desteklenmelidir.

YOĞUN VE HIZLI MÜHENDİSLİK

Yerli malzeme ile yurt içi üretim imkanlarının araştırılması gerektiğini de bildiren Yener, yabancı imalatçıların işbirliğine yanaşmamaları halinde kamu ve özel kuruluşlarla akademinin ve meslek örgütlerinin katılımıyla yoğun ve hızlı mühendislik çalışması yapılmasını istedi. Yener, “Yol haritası belirlenmeli, bu çalışmanın sonuçlarını imalat sürecinde uygulayacak kurumsal yapılar oluşturulmalıdır. Gerçekçi plan ve programlar oluşturularak bir takvim dahilinde çalışmalara başlanmalıdır” dedi.

YURTİÇİ İLAÇ VE AŞI ÜRETİMİ

Yener, 2011’de kapatılan Ulusal Aşı Merkezi’nin güçlü bir altyapı ve nitelikli kadrolarla yeniden kurulmasını önerdi. Bu merkezin her zaman ihtiyaç duyulan aşıları üretmesi gerektiğini ifade eden Yener, “Aynı zamanda bilinen ve tekrarlanan salgınlara, türevlerine ve mutasyonlarına karşı yeni aşılar geliştirme çalışmalarını da yapmalıdır” görüşlerini dile getirdi.